Möten förtroendevalda 2017

Möten för förtroendevalda inom HSO i Stockholms län. Fler möten kan tillkomma. För närmare information, kontakta respektive handläggare.

Ordförandestämmor, års-, styrelse- och presidiemöten
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
SLSO
LS-politiken
LS-förvaltningen
Kulturförvaltningen
Locum
Trafikförvaltningen

Ordförandestämmor, års-, styrelse- och presidiemöten

Datum Tid Tema
2017‑01‑25 10.00‑12.00 Presidium
2017‑02‑22 15.00‑17.30 Styrelsemöte
2017‑03‑13 17.30‑20.00 Ordförandestämma
2017‑03‑22 10.00‑12.00 Presidium
2017‑04‑19 15.00‑17.30 Styrelsemöte
2017‑05‑15 18.00‑21.15 Årmöte och konstituerande styrelsemöte
2017‑05‑24 10.00‑12.00 Presidium
2017‑06‑14 15.00‑17.30 Styrelsemöte
2017‑08‑23 10.00‑12.00 Presidium
2017‑09‑13 15.00‑17.30 Styrelsemöte OBS! Styrelsekonf. f.m.
2017‑10‑02 17.30‑20.00 Ordförandestämma
2017‑10‑11 10.00‑12.00 Presidium
2017‑11‑01 15.00‑17.30 Styrelsemöte
2017‑11‑22 10.00‑12.00 Presidium
2017‑11‑27 17.30‑20.00 Ordförandestämma
2017‑12‑13 09.00‑11.00 Styrelsemöte

Hälso‑ och sjukvårdsförvaltningen

HSF Samverkansråd (förmöte 45 min innan utsatt tid)

Datum Tid Tema
2017‑01‑19 13.00‑15.00 Samverkansråd
2017‑02‑16 13.00‑15.00 Samverkansråd
2017‑03‑16 13.00‑15.00 Samverkansråd
2017‑04‑27 13.00‑15.00 Samverkansråd
2017‑05‑11 13.00‑15.00 Samverkansråd
2017‑06‑12 13.00‑15.00 Samverkansråd
2017‑09‑14 13.00‑15.00 Samverkansråd
2017‑10‑12 13.00‑15.00 Samverkansråd
2017‑11‑16 13.00‑15.00 Samverkansråd
2017‑12‑18 13.00‑15.00 Samverkansråd

SLSO

Datum Tid Tema
2017‑02‑23 09.00‑11.00 Samverkansråd
2017‑05‑10 09.00‑11.00 Samverkansråd
2017‑09‑21 09.00‑11.00 Samverkansråd
2017‑11‑23 09.00‑11.00 Samverkansråd

LS‑politiken

Samverkansråd ‑ förmöte 30 min innan utsatt tid

Datum Tid Tema
2017‑01‑30 10.00‑12.00 Samverkansråd
2017‑02‑27 10.00‑12.00 Samverkansråd
2017‑03‑27 10.00‑12.00 Samverkansråd
2017‑04‑24 10.00‑12.00 Samverkansråd
2017‑05‑29 10.00‑12.00 Samverkansråd
2017‑08‑28 10.00‑12.00 Samverkansråd
2017‑09‑25 10.00‑12.00 Samverkansråd
2017‑10‑30 10.00‑12.00 Samverkansråd
2017‑11‑27 10.00‑12.00 Samverkansråd

LS‑förvaltningen

Datum Tid Tema
 2017‑02‑17 09.30‑11.30 Samverkansråd
 2017‑05‑12 11.30‑13.30 Samverkansråd

Kulturförvaltningen

Datum Tid Tema
 2017‑03‑14 14.00‑16.00 Samverkansråd (förmöte 13.30)

Locum

Förmötestider: *förmöte 09.00, **förmöte 12.30.

Datum Tid Tema
 2017‑02‑21 13.00‑16.00** Samverkansråd
 2017‑05‑16 09.30‑12.00* Samverkansråd
 2017‑09‑19 13.00‑16.00** Samverkansråd
 2017‑12‑05 09.30‑12.00* Samverkansråd

Trafikförvaltningen och resursgrupperna

Förmöten samverkansråd kl. 12‑13. OBS! Ca 15 resursgrupper och samverkansråd tillkommer under året.

Datum Tid Tema
2017‑02‑09 13.00‑16.00 Samverkansråd
2017‑04‑20 13.00‑16.00 Samverkansråd
2017‑06‑08 13.00‑16.00 Samverkansråd
2017‑09‑14 13.00‑16.00 Samverkansråd
2017‑11‑02 13.00‑16.00 Samverkansråd
2017‑12‑14 13.00‑16.00 Samverkansråd