Möten förtroendevalda 2018

Möten för förtroendevalda inom Funktionsrätt Stockholms län. Vi har ännu inte fått alla tider, och fler möten kan tillkomma. För närmare information, kontakta respektive handläggare.

Ordförandestämmor, års-, styrelse- och presidiemöten
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
SLSO
LS-politiken
LS-förvaltningen
Kulturförvaltningen
Locum
Trafikverket
Trafikförvaltningen och resursgrupperna

Ordförandestämmor, års-, styrelse- och presidiemöten

Datum Tid Tema
 2018-01-24 10.00‑12.00 Presidium
 2018-02-21 17.00-19.30 Styrelsemöte
 2018-03-12 17.30‑20.00 Ordförandestämma och extra årsmöte
 2018-03-21 10.00‑12.00 Presidium
 2018-04-18 17.00-19.30 Styrelsemöte
 2018-05-14 18.00‑21.15 Årmöte och konstituerande styrelsemöte
 2018-05-23 10.00‑12.00 Presidium
 2018-06-13 17.00-19.30 Styrelsemöte
 2018-08-22 10.00‑12.00 Presidium
 2018-09-12 17.00-19.30 Styrelsemöte OBS! Styrelsekonf. f.m.
 2018-10-01 17.30‑20.00 Ordförandestämma
 2018-10-03 10.00‑12.00 Presidium
 2018-10-24 17.00-19.30 Styrelsemöte FLYTTAT! Ny tid: 8 nov
 2018-11-08 17.00-19.30 Styrelsemöte OBS! Nyårsfirandet börjar 14.30!
 2018-11-21 10.00‑12.00 Presidium
 2018-11-26 17.30‑20.00 Ordförandestämma
 2018-12-12 09.00‑11.00 Styrelsemöte

Hälso‑ och sjukvårdsförvaltningen

HSF Samverkansråd (förmöte 45 min innan utsatt tid) samt förmöten.

Datum Tid Tema
 2018-01-11 14.30-16.30 HSO Förmöte
 2018-01-18 13.00‑15.00 Samverkansråd
 2018-02-15 14.30-16.30 HSO Förmöte
 2018-02-22 13.00‑15.00 Samverkansråd
 2018-03-15 14.30-16.30 HSO Förmöte
 2018-03-22 13.00‑15.00 Samverkansråd
 2018-04-26 14.30-16.30 HSO Förmöte
 2018-05-03 13.00‑15.00 Samverkansråd
 2018-05-31 14.30-16.30 HSO Förmöte
 2018-06-07 13.00‑15.00 Samverkansråd
 2018-09-06 14.30-16.30 HSO Förmöte
 2018-09-13 13.00‑15.00 Samverkansråd
 2018-10-08 15.00-17.00 HSO Förmöte
 2018-10-18 13.00‑15.00 Samverkansråd
 2018-11-12 15.00-17.00 HSO Förmöte
 2018-11-22 13.00‑15.00 Samverkansråd

SLSO

Gemensamt förmöte 30 minuter innan utsatt tid.

Datum Tid Tema
 2018-02-14 09.00‑11.00 Samverkansråd
 2018-05-30 09.00‑11.00 Samverkansråd
 2018-09-12 09.00‑11.00 Samverkansråd
 2018-11-14 09.00‑11.00 Samverkansråd

LS‑politiken

Samverkansråd ‑ förmöte 60 min innan utsatt tid.

Datum Tid Tema
 2018-01-29 10.00‑12.00 Samverkansråd
 2018-02-26 10.00‑12.00 Samverkansråd
 2018-03-26 10.00‑12.00 Samverkansråd
 2018-04-23 10.00‑12.00 Samverkansråd
 2018-05-28 10.00‑12.00 Samverkansråd
 2018-08-27 10.00‑12.00 Samverkansråd
 2018-09-24 10.00‑12.00 Samverkansråd
 2018-10-29 INSTÄLLT INSTÄLLT
 2018-11-26 INSTÄLLT INSTÄLLT

LS‑förvaltningen

Förmöte 30 min innan utsatt tid.

Datum Tid Tema
 2018-02-12 15.00-17.00 Samverkansråd, möte med landstingsdirektören
 2018-05-24 15.00-17.00 Samverkansråd, möte med landstingsdirektören
 2018-09-12 FLYTTAT! Mötet är flyttat till 2 oktober kl. 14-16.
 2018-10-02 14.00-16.00 Samverkansråd, möte med landstingsdirektören
 2018-11-22 13.00-15.00 Samverkansråd, möte med landstingsdirektören

Kulturförvaltningen

Förmöten från kl. 9:30.

Datum Tid Tema
 2018-02-21 10.00‑12.00 Samverkansråd
 2018-05-16 10.00‑12.00 Samverkansråd
 2018-09-26 10.00‑11.30 Samverkansråd
 2018-12-19 10.00‑11.30 Samverkansråd

Locum

Förmöte 30 min innan utsatt tid.

Datum Tid Tema
 2018-02-06 13.00‑16.00 Samverkansråd
 2018-05-22 09.00‑12.00 Samverkansråd
 2018-09-18 13.00‑16.00 Samverkansråd
 2018-12-04 09.00‑12.00 Samverkansråd

Trafikverket

Datum Tid Tema
2018-02-07 13.00‑16.00 Möte
2018-05-16 13.00‑16.00 Möte
2018-10-03 13.00‑16.00 Möte

Trafikförvaltningen och resursgrupperna

Datum Tid Tema
2018-02-15 12.00‑16.00 Samverkansråd med FTB
2018-04-19 12.00‑15.00 Samverkansråd
2018-05-31 12.00‑15.00 Samverkansråd
2018-09-13 12.00‑15.00 Samverkansråd med FTB
2018-11-15 12.00‑15.00 Samverkansråd
2018-12-13 12.00‑15.00 Samverkansråd

Rgr Färdtjänst

Datum Tid Tema
2018-03-08 13.00‑16.00 Möte
2018-06-07 12.00‑15.00 Möte
2018-09-20 12.00‑15.00 Möte
2018-12-06 12.00‑15.00 Möte

Rgr tillgänglighet Land och Sjö

Datum Tid Tema
2018-02-01 13.00‑16.00 Möte
2018-05-14 12.00‑15.00 Möte
2018-09-24 12.00‑15.00 Möte
2018-11-22 12.00‑15.00 Möte