Tider under juli

Badgänget hoppar i sjön

Från den 1 juli till och med den 4 augusti är kansliet stängt. Viss bemanning förekommer under perioden och mejlen kollas då och då, men telefonväxeln är stängd. Vid akuta ärenden kontakta vår ordförande Annika Hässler eller vår verksamhetschef Sanna Frost.

Glad sommar!

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!