Höstterminen är igång!

Skön, grön arbetsplats Nu är kansliet öppet igen efter sommarstängningen. Vi hoppas att du har hunnit ta lite semester och är redo för höstens alla aktiviteter!

Vi har flera seminarier på gång och snart rullar samverkansråden igång igen.

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!