Ny ordförande? Glöm inte meddela oss!

Glöm inte att meddela oss om föreningen har fått ny ordförande! Vårt årsmöte hålls den 28 september och handlingarna sänds ut två veckor innan. Vi behöver adress eller e-postadress så att alla får rätt information. Kontakta oss på e-post via: info@funktionsrattstockholmslan.se

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!