Ny ordförande?

Pratbubbla i neon

Glöm inte att meddela oss om din förening har bytt ordförande eller kontaktuppgifter! Vi behöver adress eller e-postadress så att alla får rätt information. Kontakta oss på e-post via: info@funktionsrattstockholmslan.se

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!