Anmälan: bli en tillgänglighetshjälte!

Röd spotlight lyser ordet
Den 3 december, på den internationella funktionshinderdagen, arrangerar Funktionsrätt Stockholms län en temadag om digital tillgänglighet för Region Stockholms politiker och tjänstepersoner.

Tid: Tisdagen den 3 december, drop-in kl. 13-19.
Plats: ÅttiotvåAn, S:t Göransgatan 82 A

Skicka