Anmälan till Järvaveckan

På grund av förändringarna av årets Järvavecka så har styrelsen beslutat om en ny strategi för vårt deltagande.
Mer info om Järvaveckan 2021.