Anmälan till Järvaveckan

Nu har anmälningstiden gått ut och vi har skickat ut ett tidsschema via e-post till alla som har anmält sig! Om du inte har fått tidsschemat, vänligen kontakta oss snarast!