Ansökan: Intressepolitisk handläggare

Uppdatering 2022-06-01: Sista ansökningsdag för tjänsten som intressepolitisk handläggare var den 31 maj 2022. Ansökningarna kommer att anonymiseras och ställas mot kompetenskraven för tjänsten. De sökande som uppfyller kompetenskraven kommer att få ett skriftligt arbetsprov, med uppgifter som berör den intressepolitiska handläggarens arbetsuppgifter. Efter ytterligare ett urval kallas de som har gått vidare till intervju.

Tack för visat intresse!