Förslag om Färdtjänsten ändras!

Färdtjänstens logga

I mitten av september fick Funktionsrätt Stockholms län information om att ett förslag på förändringar av riktlinjerna för färdtjänsten tagits fram. Trots samverkansavtalet som finns mellan funktionsrättsorganisationerna och landstinget hade föreningarna inte tillfrågats.

Som svar på detta skickade Funktionsrätt Stockholms län, tillsammans med SRF och DHR, in en skrivelse. Nu har vi fått det glädjande beskedet att trafiknämndens färdtjänstutskott beslutat att förslaget ska återremitteras till trafikförvaltningen!

Läs skrivelsen ”Med anledning av förslag på förändring av riktlinjer för färdtjänsten”.

Webbtillgänglighetsdirektivet: hur blir vi digitalt tillgängliga?

 Susanna Laurin
Susanna Laurin, Funka.

Den 11 oktober var det dags för det andra och sista informationsmötet om det nya webbtillgänglighetsdirektivet, som trädde i kraft den 23 september. Susanna Laurin, vd och tillgänglighetsexpert på Funka, var åter på plats och den här gången var temat hur vi kan göra vår egen digitala kommunikation mer tillgänglig. Lagen omfattar främst offentlig sektor, men vi funktionsrättsföreningar vill naturligtvis ligga i framkant när det kommer till tillgänglighet!  Läs mer här!

Ordförandebrev sept-okt 2018

Annika Hässler
Annika Hässler på ordförandestämman 1 oktober.

Plötsligt händer det! Vi får allt oftare förfrågan om att delta och medverka i utvecklingen av landstingets olika verksamheter och projekt. Är vi redo för mer? Jag tror att det är mycket viktigt att vi blir flera som engagerar oss! Ta en stund och reflektera kring vem eller vilka i din förening som har möjlighet att delta i detta viktiga arbete, eller – om du själv är intresserad – hör av dig till någon av oss på Funktionsrätt Stockholms län!

I dagarna nominerar föreningarna personer till landstingets samverkansråd, det är viktigt att vi får många nomineringar så att fler är representerade. Tillsammans kan vi lära oss mer och sprida våra kunskaper.

Jag är glad över att så många deltog på ordförandestämman. På ordförandestämman lyftes barn- och ungdomsperspektivet, som inte får glömmas bort i det intressepolitiska arbetet.  Läs mer här!