Nominera till nytt samverkansråd om digitalisering

Vi söker nu 3 förtroendevalda som har intresse för digitaliseringsfrågor. Samverkansrådet träffas 4 gånger per termin och leds av Ruth Laporte och Amelie Tarschys Ingre på regionstyrelsens innovations- och utvecklingsutskott.

Allt fler tjänster som regionen tillhandahåller medborgarna digitaliseras. Det utvecklas snabbt digitala tjänster för besök inom vård och psykiatri. Det utvecklas appar för flerpartvideosamtal och hjälpmedelsutprovning. Det finns en Färdtjänst-app. Vi vill tycka till och säkerställa att allas behov tillgodoses när nya digitala tjänster planeras. Vi kan påverka dessa digitala tjänster i denna samverkan. Därför möts vi i denna samverkan.

Viktigt! För att valberedningen ska kunna hantera nomineringen behöver den innehålla följande uppgifter om personen som nomineras; namn, e-postadress, telefonnummer, samt en motivering. Skicka nomineringen till info@funktionsrattstockholmslan.se och kontakta oss om du inte fått en bekräftelse inom ett par arbetsdagar. Vi behöver nomineringarna senast den 31 januari. Ledamöterna kommer att utses på ordförandestämman 14 mars.

Har du frågor om Digitaliseringsrådet kontakta johanna.sommansson@funktionsrattstockholmslan.se

Övriga aktuella nomineringar just nu:

Nätverksträff ”Hälsa för alla”

Den 24 november anordnade Funktionsrätt Stockholms län en nätverksträff för våra förtroendevalda inom området hälso- och sjukvård. Mötet fokuserade på att diskutera intressepolitiska frågor till valet och det kommande temaåret Regionval 2022.

Fortsätt läsa ”Nätverksträff ”Hälsa för alla””

Insiktsutbildning för Kulturförvaltningen

I slutet av 2021 genomförde Funktionsrätt Stockholms län tillsammans med DHR och SRF Stockholm Gotland en insiktsutbildning för anställda på Kulturförvaltningen. Utmaningen är att illustrera hur dolda funktionsnedsättningar kan upplevas. Vi på Funktionsrätt Stockholms län har tagit fram olika övningar för att ge den rätta känslan i upplevelsen av att ha en dold funktionsvariation för en liten stund.

Fortsätt läsa ”Insiktsutbildning för Kulturförvaltningen”

WeThe15 – vi de 15 procenten

Kampanjen #WeThe15 drog igång under paralympiska spelen 2021, för att öka medvetenheten om att personer med funktionsnedsättning utgör 15 procent av världens befolkning. Målsättningen är att kampanjen ska fortsätta i tio år, för att samla världen kring rättigheter och inkludering av personer med funktionsnedsättning.

Fortsätt läsa ”WeThe15 – vi de 15 procenten”

Nätverket ”Kollektivtrafik för alla”

I nätverket ”Kollektivtrafik för alla” har vi diskuterat valfrågor inför Regionvalet 2022. Under vårt senaste möte tog vi upp flera olika aspekter av Funktionsrätt resande. Några av punkterna som kom upp från nätverket var dessa:

Fortsätt läsa ”Nätverket ”Kollektivtrafik för alla””

Seminarier och utbildningar 2021

Eftersom några har efterfrågat en lista över våra seminarier 2021 för sina verksamhetsberättelser, så publicerar vi hela listan här. Håll till godo! Nya mötestider kommer att publiceras på seminariesidan allt eftersom de planeras in.

Fortsätt läsa ”Seminarier och utbildningar 2021”