Utvalt

Nominera till mandatperioden 2023-2026

Nu närmar vi oss en ny mandatperiod för våra många samverkansråd och övriga grupper. Det är dags att nominera inför 2023-2026! Råden kommer att utses på ordförandestämman den 3 oktober 2022.

OBS! Personer som för närvarande sitter i ett råd och vill fortsätta där ska nomineras om på nytt.

Nomineringar ska innehålla:

 • namn
 • kontaktuppgifter (telefonnummer, e-postadress, postadress)
 • vilken grupp personen nomineras till
 • motivering (vilka kompetenser och erfarenheter hos den nominerade som gör den lämplig för uppdraget)
 • namn på den som har nominerat

Personen som nomineras ska ha godkänt att personuppgifter enligt ovan får behandlas av Funktionsrätt Stockholms län och Funktionsrätt Stockholms läns valberedning.

Nomineringar ska vara kansliet tillhanda senast den 30 juni 2022.

Skicka nomineringar till info@funktionsrattstockholmslan.se eller till Funktionsrätt Stockholms län, S:t Göransgatan 84, 112 38 Stockholm.

Nominera till nedan grupper

Samverkansråd och resursgrupper

 • Regionstyrelsen
 • Regionledningskontoret
 • Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
 • Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO)
 • Trafikförvaltningen
 • Resursgrupp Färdtjänst
 • Resursgrupp Tillgänglighet (Land och sjö)
 • Förvaltning för utbyggd tunnelbana (FUT)
 • Locum
 • Kulturförvaltningen
 • Centrum för hälsodata
 • Digitalisering

Övriga grupper

 • Bidragsgruppen
 • Hjälpmedelsgruppen
 • Läkemedelskommitténs brukarråd
 • Läkemedelskommittén
 • Patientnämnden
 • Trafikverket

Interna grupper

 • Arbetsmarknadsgruppen
 • Utbildningsgruppen
 • Referensgruppen barn, unga och deras nära anhöriga

Bilagor

Nuvarande råd 2022
Modell för samverkan
Beskrivningar av de olika grupperna

Nytt temaår – hälsan i centrum

Funktionsrättspodden är tillbaka! Karin och Salina pratar om temaåret som gått, med regionalvalet 2022, och diskuterar Mittenkoalitionens politiska plattform. Vi presenterar även temaåret 2023, hälsan i centrum, och vår nya handläggare Josefine.

Du hittar podden i poddappar eller här på hemsidan, eller här som text. Trevlig lyssning!

Inbjudan: Remissmöte om listningstjänst

Välkommen att tycka till om Socialstyrelsens konsekvensutredning av förslag till föreskrifter och allmänna råd om listningstjänst för vårdval och vårdval på annat sätt. Vad är viktigt att tänka på, så att val av vårdcentral blir enkelt för patienterna? Vilken information behövs för att personer med funktionsnedsättning ska kunna göra ett informerat val?

Arbetsprocessen

Börja med att kolla igenom föreskrifterna och läs sedan konsekvensutredningen.

Det finns två sätt att tycka till. Antingen kan du delta på det digitala remissmötet den 31 januari. Eller skicka in skriftliga synpunkter via mejl till Karin Aronsson, senast den 30 januari. Därefter sammanställer vi synpunkterna och skickar till Funktionsrätt Sverige.

Har du frågor är du välkommen att kontakta Karin Aronsson via karin.aronsson@funktionsrattstockholmslan.se, eller 08 692 03 41.

Tid och plats

Tisdag den 31 januari kl. 15.00 – 17.00 via Microsoft Teams.
Anmäl dig senast den 30/1!
Eventuell tolk eller ledsagare ordnar du själv.
Fotografering kommer att ske för publicering i våra olika kanaler.

Förändringar på hemsidan

Nytt år, ny menyindelning på hemsidan! Vi har mycket information vi vill förmedla och ibland kan det göra det svårt att hitta det man letar efter. Därför har vi rensat upp lite. Vi hoppas att den nya menyn är mer lättnavigerad, men om du fortfarande inte hittar det du söker så prova sökfunktionen längst till höger i menyn, eller kontakta oss!


Kontakt – här hittar du kansliet, styrelsen, valberedningen och alla våra representanter i våra olika samverkansråd och andra grupper.

Intressepolitik – här hittar du alla våra publikationer; från intressepolitiska program och remissvar till Funktionsrättspodden.

Om föreningen – här hittar du information om oss som förening, om våra medlemsföreningar, och vilka samverkansråd vi är med i och hur de arbetar. Här finns även våra stadgar och protokoll från ordförandestämmor och årsmöten.

Möten – här hittar du information och anmälningsformulär till våra möten för medlemsföreningarna, såväl som tider för ordförandestämmor och samverkansråd, med mera.

Invånarperspektiv på bokningssystem för vaccinationer

Region Stockholm utreder frågan att införa ett gemensamt system för bokningar av vaccinationer. Idag måste den som vill vaccinera sig boka tider i olika system. I december bidrog Funktionsrätt Stockholms län tillsammans med medlemsorganisationerna med patientperspektivet, genom att svara på frågor från hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

I vårt svar skrev vi att vi tycker att det är bra med ett bokningssystem. Det är viktigt att bokningssystemet är tillgängligt och att det alltid måste finnas alternativ digitala tjänster. Medlemsorganisationerna tog upp att det är bra att det finns olika möjligheter att boka vaccinationer. Till exempel att kunna boka på vårdcentralen eller via telefon. Några föreningar skrev om att information ska ges i flera steg och vara skriven på lätt svenska. De tyckte också att det är bra om allt kan göras i samma app eller tjänst.

Läs vårt svar till Region Stockholm

Lista över möten 2022

För er som efterfrågat det till era verksamhetsberättelser så kommer här en lista över våra mötestider 2022. Det nya årets möten hittar du på dessa sidor:


Möten för medlemsföreningar 2022

DatumTidMöte
28 okt9.00–16.00Kurs i intressepolitiskt påverkansarbete
31 okt17.00–19.00Nätverksträff: Kollektivtrafik för alla
1 nov13.00–14.30Kontanter – behövs de?
24 nov16.00–17.30Dialogmöte med Region Stockholms tandvårdsstrateg
2 dec8.00–9.00Fira Internationella funktionsrättsdagen med oss!
5 dec17.00–19.00Nätverksträff: Hälsa för allaOBS! Nytt datum!

Möten för förtroendevalda 2022

Om du har frågor om samverkansråden kontakta respektive handläggare.

Alla möten

Ordförandestämmor, styrelse- och presidiemöten
Ordförandestämmor och årsmöte
Styrelsemöten
Presidiemöten
Samverkansråd och grupper
Regionstyrelsen
Regionstyrelsens förvaltning
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen och referensgrupperna
Stockholms läns sjukvårdsområde SLSO
Trafikförvaltningen och resursgrupperna
Förvaltning för utbyggd tunnelbana (FUT)
Trafikverket
Locum
Kulturförvaltningen
Digitalisering
Interna grupper
Arbetsmarknadsgruppen
Referensgruppen för barn & unga
Tillgängliga fysiska och digitala möten hos externa aktörer


Ordförandestämmor, styrelse- och presidiemöten

Ordförandestämmor och årsmöte

Dessa möten hålls för medlemsföreningarnas ordföranden (eller utsedda ersättare). Även styrelsen, valberedningen och revisorerna kallas. Mötena sker digitalt eller i vår lokal ÅttiotvåAn. Du hittar protokoll här.

DatumTidMöte
14 mar17.30 – 20.00Ordförandestämma
16 maj18.00 – 21.15Årsmöte
3 okt17.30 – 20.00Ordförandestämma
28 nov17.30 – 20.00Ordförandestämma

Styrelsemöten

En förteckning över styrelsens representanter hittar du under styrelse och råd.

DatumTidMöte
23 feb16.30 – 18.30Styrelsemöte
6 apr16.30 – 18.30Styrelsemöte
16 maj16.30 – 18.30Konstituerande
15 jun16.30 – 18.30Styrelsemöte
14 sep16.30 – 18.30Styrelsemöte
2 nov16.30 – 18.30Styrelsemöte
14 dec9.00 – 11.00Styrelsemöte

Presidiemöten

DatumTidMöte
26 jan10.00 – 12.00Presidium
23 mar10.00 – 12.00Presidium
25 maj10.00 – 12.00Presidium
24 aug10.00 – 12.00Presidium
12 okt10.00 – 12.00Presidium
23 nov10.00 – 12.00Presidium

Samverkansråd och grupper

En förteckning över Funktionsrätt Stockholms läns representanter i respektive samverkansråd hittar du under styrelse och råd.

Regionstyrelsen

DatumTidMöte
14 janej bestämtSamverkansråd
18 febej bestämtSamverkansråd
18 marej bestämtSamverkansråd
22 aprej bestämtSamverkansråd
20 majej bestämtSamverkansråd
17 junej bestämtSamverkansråd
23 sepej bestämtSamverkansråd

Regionstyrelsens förvaltning

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen och referensgrupperna

Förmöte 30 min innan.

DatumTidMöte
20 jan14.00 – 15.30Samverkansråd
17 mar14.00 – 15.30Samverkansråd
2 jun14.00 – 15.30Samverkansråd
15 sep14.00 – 15.30Samverkansråd
27 okt14.00 – 15.30Samverkansråd
24 nov14.00 – 15.30Samverkansråd

Referensgruppen för hjälpmedelsfrågor

Nästa möte är 2022-11-22 kl. 15.00-16.30.

Dialogmöte med Hjälpmedel Stockholm

Nästa möte är 2022-11-17 kl. 14.00-15.30.

Stockholms läns sjukvårdsområde SLSO

DatumFörmöteHuvudmöte
8 mar9.30 – 10.0010.00 – 11.30
10 maj9.30 – 10.0010.00 – 11.30
6 sep9.30 – 10.0010.00 – 11.30
8 nov9.30 – 10.0010.00 – 11.30

Trafikförvaltningen och resursgrupperna

DatumFörmöteSamverkansråd
10 feb11.30 – 12.0012.00 – 15.00
7 apr11.30 – 12.0012.00 – 15.00
2 jun11.30 – 12.0012.00 – 15.00
21 sep11.30 – 12.0012.00 – 15.00
27 okt11.30 – 12.0012.00 – 15.00
8 dec11.30 – 12.0012.00 – 15.00

Resursgrupp: Färdtjänst

DatumTidMöte
19 jan12.00 – 15.00Workshop
16 feb12.00 – 15.00Workshop
16 mar12.00 – 15.00Möte
23 mar12.00 – 15.00Workshop
20 apr12.00 – 15.00Workshop
18 maj12.00 – 15.00Workshop
15 jun12.00 – 15.00Möte
14 sep12.00 – 15.00Workshop
21 sep12.00 – 15.00Möte
19 okt12.00 – 15.00Workshop
23 nov12.00 – 15.00Workshop
14 dec12.00 – 15.00Möte

Resursgrupp: Tillgänglighet Land och sjö

DatumTidMöte
3 feb12.00 – 15.00Möte
9 jun12.00 – 15.00Möte
8 sep12.00 – 15.00Möte
1 dec12.00 – 15.00Möte

Förvaltning för utbyggd tunnelbana (FUT)

Trafikverket

Locum

*OBS! Förmötena sker endast vid fysiska möten!

DatumFörmöte*Samverkansråd
15 feb09.00 – 09.3009.30 – 12.00
17 maj09.00 – 09.3009.30 – 12.00
6 sep09.00 – 09.3009.30 – 12.00
6 dec09.00 – 09.3009.30 – 12.00

Kulturförvaltningen

DatumFörmöteSamverkansråd
16 feb13.30 – 14.0014.00 – 15.30
12 maj10.00 – 10.3010.30 – 12.00
7 dec10.00 – 10.3010.30 – 12.00

Digitalisering

DatumFörmöteSamverkansråd
20 jan14.00 – 14.3015.00 – 17.00
17 feb14.00 – 14.3015.00 – 17.00
24 mar14.00 – 14.3015.00 – 17.00
12 maj14.00 – 14.3015.00 – 17.00

Interna grupper

Arbetsmarknadsgruppen

DatumTidMöte
8 feb12.00 – 13.00
8 mar12.00 – 13.00

Referensgruppen för barn & unga

DatumTidMöte
22 mar15.00 – 16.30
3 maj15.00 – 16.30
30 maj15.00 – 16.30

Tillgängliga fysiska och digitala möten hos externa aktörer

DatumTidMöte
1 feb13.00 – 14.30
31 mar13.00 – 15.00

Vad vill vi se 2023?

Idag skriver Funktionsrätt Stockholms läns ordförande Annika Hässler i Mitt i Stockholm om vår syn på 2022, och vad vi vill se 2023. Under året som gått har Region Stockholm tagit en rad beslut som Funktionsrätt Stockholms län anser går i fel riktning. Slopat högkostnadsskydd, införda egenavgifter för hjälpmedel, och beslut om att ersätta tågvärdar med kameror är ett par exempel.

Under 2023 vill vi se att de beslut som begränsar fri- och rättigheter för personer med funktionsnedsättningar rivs upp, och att nya beslut föregås av funktionsrättskonsekvensbeskrivningar (FKB). Debattartikeln i sin helhet:

Ingen stockholmare ska behöva vara rädd för framtiden

År 2022 var ett tufft år för personer med funktionsnedsättning. Kostnader för hjälpmedel ökade för individen. Regionen ville att kameror skulle ersätta tågvärdar. Och vi fick vi återigen fick kämpa för rätten till rätt vård.

Delaktighet, rörelsefrihet och hälsa är rättigheter som FN befäst som nödvändiga för att leva ett fullvärdigt liv. Utan dessa rättigheter blir hindras vi från att kunna delta och bidra. Detta är en farlig konsekvens i ett samhälle som bedömer människors värde utifrån hur mycket de anses just delta och bidra. Att nekas rättigheter om rörelsefrihet och deltagande riskerar att personer med funktionsnedsättning fråntas fler och fler rättigheter. Dettas riskerar att öka en redan utbredd ohälsa på grund av diskriminering och socioekonomisk utsatthet.

Det var därmed ett år av motsägelsefulla beslut av en region vars mål är att vara attraktiv. Vi med funktionsnedsättning är nämligen var femte person, och besluten har med andra ord negativt påverkat en femtedel av regionens befolkning. Slutsatsen blir att regionen inte prioriterat att vara attraktiv för oss, med konsekvensen att upprätthållandet av våra mänskliga rättigheter äventyras.

Året behöver bli en nystart

Ja, 2022 var ett tufft år för personer med funktionsnedsättning. Det är därmed viktigt att 2023 blir en nystart på flera sätt. År 2023 ska det vara självklart att personer med funktionsnedsättning har kostnadsfria hjälpmedel. För att tvinga människor att betala för hjälpmedel är som att be gående att betala för sina ben eller hörande att betala för sin hörsel.

År 2023 ska det vara självklart att personer med funktionsnedsättning rör sig fritt i kollektivtrafiken och med färdtjänst. Ingen människa ska behöva vara beroende av andras goda vilja för att leva sitt liv. Att alla medborgare kan röra sig fritt och delta i samhället är grundläggande för en välmående demokrati.

År 2023 ska det vara självklart att alla relevanta beslut föregås av en funktionsrättskonsekvensbeskrivning (FKB). Ingen stockholmare ska vakna upp till beslut som plötsligt riskerar ens hälsa, rörelsefrihet eller demokratiska deltagande.

När vi på Funktionsrätt Stockholms län tittar på vallöftena från det nya politiska styret ser vi hopp om en nystart. Mittenkoalitionen, med stöd av Vänsterpartiet, lovar bland annat att:

 • inkludera FKB som metod vid alla relevanta beslut
 • återinföra högkostnadsskyddet för tekniska hjälpmedel
 • stoppa beslutet och utreda avveckling av tågvärdar på pendeltågen
 • möjliggöra för personcentrerad vård och individuella planer för fler
 • förenkla ansökningsprocessen och höja bidrag till ideella organisationer.

Utan dessa förändringar riskerar personer med funktionsnedsättning att inte inkluderas i regionens framtidsvision. Ingen region har råd att exkludera var femte medborgare. Vi på Funktionsrätt Stockholms län ser därmed fram emot fortsatt samarbete. Inte bara för ett bevarande av rättigheter utan för ett utvecklande av dem, så att Stockholms län blir en plats för alla.

För nyårslöften vi inte har råd att bryta.

Annika Hässler, ordförande, Funktionsrätt Stockholms län

Nätverksträff för nätverket Hälsa för alla

Den 5 december hade Funktionsrätt Stockholms län en nätverksträff för alla som sitter i samverkansråd inom hälso- och sjukvårdsområdet. På mötet diskuterade vi de politiska förändringarna i Region Stockholm, och våra frågor och strategier för att arbeta intressepolitiskt. När vi pratade om hjärtefrågor nämndes bland annat jämlik vård, att personalen ska förutsättningar att göra ett bra jobb, ge en röst åt svaga grupper och bemötande i vården. Digitalisering i vården var en annan fråga som vi diskuterade. Ett förslag på strategier var att uppvakta politiker i nämnderna under nästa år, innan de har hunnit bli vana.  

Under mötet diskuterade vi även hur vi kan utveckla nätverksträffarna. Nätverket ska vara ett forum för att ta upp intressepolitiska frågor, utbyta kunskaper och kunna bjuda in gäster som föreläser. 

Representerar du Funktionsrätt Stockholms län i ett samverkansråd? Då hoppas vi att vi ses på nästa nätverksträff! 

Var med och påverka temaåret 2023!

Funktionsrätt Stockholms län kommer att ha ”Hälsan i centrum” som tema under 2023, för vårt arbete med att driva gemensamma och övergripande frågor. Den 23 januari har alla medlemsföreningar chansen att påverka hur temat ska tolkas, i en gemensam workshop.

Vi ser fram emot att träffa er och höra just era perspektiv på hälsa. Endast två personer per förening kan delta, och vi bjuder på fika.

Varmt välkomna!

Tid och plats

Den 23 januari, kl. 17.30-19.30
ÅttiotvåAn, S:t Göransgatan 82 A, rum Vilhelm Ekensteen
Anmäl dig senast den 20 januari!

Eventuell tolk eller ledsagare ordnar du själv. Eftersom vi kommer att ha gruppdiskussioner är det viktigt att du som behöver tolk bokar det separat och inte tillsammans med andra från din förening!

Certifierade assistanshundar är välkomna men måste föranmälas.

Fotografering kommer att ske för publicering i våra olika kanaler.

Första träffen 2023 för dig som förtroendevald!

Uppstartsträff för dig som blivit vald till samverkansråd, resursgrupper eller interna grupper. Här får du träffa andra förtroendevalda. Du får höra om de största utmaningarna för 2023 och framåt och hur du kan påverka. Vi bjuder på fika. Varmt välkommen!

Tid och plats

Lokal: ÅttiotvåAn, S:t Göransgatan 82 A, rum Vilhelm Ekensteen
Den 12 januari 2023, kl. 17.30-19.30
Anmäl dig senast den 10 januari 2023!

Eventuell tolk eller ledsagare ordnar du själv. Eftersom vi kommer att ha gruppdiskussioner är det viktigt att du som behöver tolk bokar det separat och inte tillsammans med andra från din förening!

Certifierade assistanshundar är välkomna men måste föranmälas.

Fotografering kommer att ske för publicering i våra olika kanaler.