Styrelse och råd

Styrelse
Styrelsens ledamöter
Samverkansråd
Regionstyrelsen
Regionledningskontoret
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
SLSO (Stockholms läns sjukvårdsområde)
Trafikförvaltningen
Resursgrupp Färdtjänst
Resursgrupp Tillgänglighet
Förvaltning för utbyggd tunnelbana
Locum
Kulturförvaltningen

Styrelse

Styrelsens ledamöter

Ordinarie

Ordförande: Annika Hässler (R)
1:a vice ordförande: Inge-Britt Lundin (SSDF)
2:a vice ordförande: Lennart Håwestam (STROKE)
Maj-Britt Lind (FUB)
Kristina Törnblom (Neuro)
Judith Berntsson (AASL)
Bernd Priemer (HiSL)

Ersättare

Eva Flygare Wallén (FUB)
Christina Fjellström, (HL)
Rolf Eriksson (FSDB)

Samverkansråd

Regionstyrelsen

Handläggare: Karin Aronsson, tfn: 08-692 03 47.

Ordinarie

Annika Hässler, R, Samordnare
Inge-Britt Lundin, SSDF, Vice Samordnare
Lennart Håwestam, STROKE
Claes Stjernström, R
Åse Johansson Kristiansen, FUB

Ersättare

Jesper Strömgren, Neuro
Agneta Österman Lindquist, HRF

Regionledningskontoret

Handläggare: Berit Hagström.

Ordinarie

Annika Hässler, R, Samordnare
Inge-Britt Lundin, SSDF, Vice Samordnare
Lennart Håwestam, STROKE
Judith Berntsson, AASL
Stig Sandahl, HRF

Ersättare

Kenneth Matz, SSDF
Klas Lionell, OCD

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Handläggare: Karin Aronsson, tfn: 08-692 03 47.

Ordinarie

Lennart Håwestam, STROKE, Samordnare
Annika Hässler, R, Vice Samordnare
Per Larsson, Attention
Britt Bergh, HL
Pia Laurell, Neuro

Ersättare

Annika Stridh, RBU
Henrik Sundqvist, SDF, FSDB

SLSO (Stockholms läns sjukvårdsområde)

Handläggare:

Ordinarie

Lennart Håwestam, STROKE, Samordnare
Annika Hässler, R, Vice Samordnare
Kristina Törnblom, Neuroförbundet
Carina Pahl Skärlind, RBU

Trafikförvaltningen

Handläggare: Berit Hagström

Ordinarie

Inge-Britt Lundin, SSDF, Samordnare
Birgitta Flognfeldt, RTP-S
Anders Lissegårdh, RTP-S
Åsa Werner, Attention
Leif Öberg, HL

Ersättare

Maria Sverker, Neuro
Fredrik Sandman, Afasi

Resursgrupp Färdtjänst

Handläggare: Berit Hagström

Birgitta Flognfeldt, RTP-S
Carin Lemberg, R
Åse Johansson-Kristiansen, FUB

Resursgrupp Tillgänglighet (Land och sjö)

Handläggare: Johanna Sommansson, tfn: 08-692 03 42

Kerstin Fagerström, AASL
Gunnar Slätt, FHDBF
Karin Bergström, HRF
Börje Larsson, Neuro
Rolf Eriksson, SDF, FSDB
Anders Lissegårdh, RTP-S

Förvaltning för utbyggd tunnelbana

Handläggare: Karin Aronsson, tfn: 08-692 03 47.

Rolf Eriksson, SDF, FSDB
Lars-Gunnar Persson, Neuro
Tommy Jillmarker, R
Anders Lissegårdh, RTP-S
Håkan Jarmar, RSMH

Locum

Handläggare: Berit Hagström

Ordinarie

Kristina Törnblom, Styrelsen, Neuro, Samordnare
Anita Örum, FSDB
Karin Rask, HjärtLung, Vice Samordnare
Börje Larsson, Neuro
Kjerstin Alm, Elöverkänsliga

Ersättare

Tommy Jillmarker, R
Eva Söderbärj, FUB

Kulturförvaltningen

Handläggare: Karin Aronsson, tfn: 08-692 03 47.

Ordinarie

Kristina Törnblom, Neuro, Samordnare
Yvonne Holmberg, AASL
Fredrik Sandman, Afasi
Vakant
Mirja Eräpuro, HOBS

Ersättare

Agneta Österman Lindquist, HiSL
Maria Sofia Modig, SDF