Järvaveckan 2019

Under Järvaveckan kommer några av våra medlemsföreningar att finnas på plats i vårt tält H18, nära entré 1. Även Funktionsrätt Stockholms län är på plats varje dag klockan 16-17 för att hålla vår populära insiktsutbildning. Passa på, platserna är begränsade! Alla som testar utbildningen får en goodiebag.

Missa inte vår paneldebatt ”Satsa på vår hälsa!” på torsdag 13 juni, kl. 17.30–18.30 i Seminarietält 1. Vi kommer att diskutera jämlik hälsa, läs mer om debatten här!

Praktisk info och vägbeskrivning hittar du här!

Onsdag 12 juni

Kl. 14.00-16.30

Epilepsiföreningen i Stor‑Stockholm arbetar för en epilepsivård med helhetsperspektiv, användarvänliga invånartjänster och en implementering av riktlinjer för epilepsi. Vill öka kunskaperna om konsekvenser av epilepsi samt anordnar aktiviteter för dig som lever med epilepsi.
STROKE-Föreningen i Stockholms län arbetar för att öka kunskap om stroke och skapa opinion och påverka samhället.

Kl. 16.30-19.00

Länsföreningen HjärtLung Stockholm är föreningen för dig med hjärt- eller lungsjukdom. Som medlem hos oss blir du del av en gemenskap och kan delta i många sociala aktiviteter och lära dig mer om din sjukdom. Vi erbjuder även olika motionsaktiviteter runt om i länet. Besök oss på Järvaveckan och få ditt tum-EKG analyserat och gör testet ”Är du sedd i vården?”. Det händer något i oss människor när vi blir hörda och sedda. Vi vill gärna lyssna på dig. HjärtLung på Facebook.

Kl. 16.30-21.00

Astma- och allergiregion Stockholm Gotland arbetar för att människor med astma och allergi får goda lev­nads­villkor och delaktighet i samhället. Vi har stödgrupper för föräldrar, astma- och allergiskola för barn/ungdomar, vi påverkar vården, med mera.

Torsdag 13 juni

Kl. 14.00-16.30

Autism- & Aspergerföreningen Stockholms län arbetar för att öka kunskapen om barn, ungdomar och vuxna med autism, Aspergers syndrom och andra autismliknande funktionsnedsättningar.
Njurförbundet Stockholm Gotland sprider kunskap och förståelse för människor med njur­sjuk­dom. Vi arbetar förebyggande och i alla faser av en njursjukdom.

Kl. 16.30-19.00

ILCO Tarm-, uro- och stomiförbundet Stockholms länsförening har en omfattande verksamhet där bland annat gemenskap, stöd för våra medlemmar, bevakning av våra intressen och informations­aktivi­teter är självklara inslag
Celiakiföreningen i Stockholms län arbetar för att kunskap om gluten- och laktosintolerans samt mjölk- och sojaprotein­allergi ska finnas i samhället. Målet är att alla med dessa diagnoser ska må bra, ha tillgång till livs­medel på samma eko­no­miska villkor som andra. Mässan Mat för livet är största aktiviteten. Föreningen är även på plats på fredagen, kl. 19.00-21.00.

Kl. 19.00-21.00

Stockholms Dövas Förening (SDF) Vår verksamhet går ut på att döva kan träffas, umgås och göra saker tillsammans i teckenspråkig miljö. Föreningen bedriver informativ, social, kulturell och intressepolitik.
IFS Stockholmsdistriktets syfte är att tillvarata intressen för personer med schizo­fre­ni och liknande psyko­ser. All verksamhet ska genom­syras av gemen­­skap, meningsfullhet och möjlighet till utveck­ling. Föreningen är även på plats på lördagen, kl. 14.00-16.30.

Fredag 14 juni

Kl. 14.00-16.30

neuro-logga
Neuroförbundet arbetar för bättre levnadsvillkor, vård och rehabilitering för människor med neurologiska diagnoser och skador. Vi är en kamratförening med social samvaro. Politisk påverkan är viktigt! Föreningen är även på plats på söndagen, kl. 14.00-16.30.
Bröstcancerföreningen Amazona i Stockholms län tillvaratar bröstcancerpatienters intressen för förbättrad bröstcancer­vård i Stockholm. Erbjuder stöd, information, temamöten med vård­personal, kurser och möten med med­systrar. Omfattande verksamhet för patienter med spridd bröst­cancer.

Kl. 16.30-19.00

Parkinson Stockholm verkar för ökad kunskap om Parkinsons sjuk­dom hos myndigheter och politiker. Information/utbildning om Parkin­sons sjukdom. Samarbete med forskare i neurologi.  Sociala och fysiska aktiviteter för medlemmarna.
Hörselskadades distrikt i Stockholms län jobbar med frågor som rör hörsel och delaktighet och vår vision är att personer med hörselrelaterade problem ska kunna vara fullt delaktiga i samhället. Under Järvaveckan kommer Hörselskadades distrikt i Stockholms län att finnas på plats för att informera om vår organisation, hörsel och hur man går tillväga för att söka vård.

Kl. 19.00-21.00

Celiakiföreningen i Stockholms län arbetar för att kunskap om gluten- och laktosintolerans samt mjölk- och sojaprotein­allergi ska finnas i samhället. Målet är att alla med dessa diagnoser ska må bra, ha tillgång till livs­medel på samma eko­no­miska villkor som andra. Mässan Mat för livet är största aktiviteten. Föreningen är även på plats på torsdagen, kl. 16.30-19.00.
Lymf- och lipödemföreningen Stockholms län Vi ordnar återkommande aktiviteter som främjar medlemmarnas hälsa genom att stimulera lymfsystemet; t.ex. lymfgymnastik, yoga och vattengympa. Vi ordnar också föreläsningar och utbildningsdagar, informerar politiker och vårdpersonal samt lobbar och förhandlar med Region Stockholm. LymfS på Facebook!

Lördag 15 juni

Kl. 14.00-16.30

FSDB Förbundet Sveriges Dövblinda Stockholms och Gotlands län Arbetar aktivt för att tillvara ta personer med dövblindhets intressen i samhället. Vi arrangerar anpassade aktiviteter för medlemmarna uti­från deras villkor. Vi har även hälso- och friskvård som fokus genom friskvårds- och hälsobefrämjande aktiviteter
IFS Stockholmsdistriktets syfte är att tillvarata intressen för personer med schizo­fre­ni och liknande psyko­ser. All verksamhet ska genom­syras av gemen­­skap, meningsfullhet och möjlighet till utveck­ling. Föreningen är även på plats på torsdagen, kl. 19.00-21.00.

Kl. 16.30-19.00

Hälsa Oberoende av Storlek (HOBS) Stockholms län arbetar för hälsofrämjande levnadsvanor utifrån ett brukar- och patient­­per­spektiv. Har en uttalad ambition för att minska ojämlikhet i förekomst av övervikt och fetma i länet.
Huvudvärksföreningen Stockholm  arbetar för ökad kunskap inom sjukvården och samhället om olika huvudvärkssjukdomar samt driver Huvudvärksskola i egen regi och i samarbete med vården. Vill du vara med och påverka framtidens primärvård för huvudvärkspatienter? Gör din röst hörd. Välkommen till oss på Järvaveckan! #huvudvark_stockholm Huvudvärksföreningen finns på Facebook och Instagram.

Kl. 19.00-21.00

Tältet är stängt

Söndag 16 juni

Kl. 14.00-16.30

Hjärnskadeförbundet HJÄRNKRAFT Stockholms län arbetar för att öka kunskapen om förvärvad hjärn­skada; att verka för livslång, individanpassad rehabilitering samt stöd och servi­ce; att stödja människor med en skada och deras närstående.
neuro-logga
Neuroförbundet arbetar för bättre levnadsvillkor, vård och rehabilitering för människor med neurologiska diagnoser och skador. Vi är en kamratförening med social samvaro. Politisk påverkan är viktigt! Föreningen är även på plats på fredagen, kl. 14.00-16.30.

Kl. 16.30-19.00

Föreningen för Blödarsjuka i Stockholm arbetar för att tillvarata blödarsjukas intressen i samhället, ge råd och stöd till blödarsjuka och anhöriga, samla och spri­da kunskap och verkar för kvalificerad vård och behandling.
OCD-föreningen Stockholms län vänder sig till personer med tvångssyndrom och närliggande diagnoser, samt deras anhöriga. Vi erbjuder rådgivning, stödgrupper, föreläsningar och kurser för att öka kunskaperna kring diagnoserna och för att verka för ett bättre psykiskt välmående. Föreningen arbetar också intressepolitiskt och verkar för att alla drabbade ska få rätt diagnos och rätt vård.

Kl. 19.00-21.00

Tältet är stängt

Om Funktionsrätt Stockholms län

Vi är en paraplyförening som samlar 44 funktionsrättsföreningar i Stockholms län, med tillsammans cirka 70 000 medlemmar. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med landstingets förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!