Minnesanteckningar 2018

Här hittar Du minnesanteckningar (MA) från samverkansråden (SR):
Landstingsstyrelsens förvaltning
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
SLSO
Trafikförvaltningen
FUT, Förvaltning för utbyggd tunnelbana
Kulturförvaltningen

Landstingsstyrelsen politiken och LOCUM lägger själv upp minnesanteckningar, länkarna öppnas i ett nytt fönster.
Landstingsstyrelsen politiken
LOCUM – Landstingets fastighetsbolag

Landstingsstyrelsens förvaltning

MA SR LSF 2018-10-02
MA SR LSF 2018-11-22

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

MA SR HSF 2018-01-18
MA SR HSF 2018-02-22
MA SR HSF 2018-03-22
MA SR HSF 2018-05-03
MA SR HSF 2018-06-07
MA SR HSF 2018-09-13
MA SR HSF 2018-10-18
MA SR HSF 2018-11-22

SLSO

MA SR SLSO 2018-02-14
MA SR SLSO 2018-05-30
MA SR SLSO 2018-09-13
MA SR SLSO 2018-11-14

Trafikförvaltningen och resursgrupperna

MA SR TF 2018-02-15
MA SR TF 2018-03-26
MA SR TF 2018-11-15

Resursgrupp Färdtjänst

MA TF Färdtjänst Upphandling 1
MA TF Färdtjänst Upphandling 2
MA TF Färdtjänst Upphandling 3

Resursgrupp Tillgänglighet

MA Rgr Land och sjö 2018-02-01
MA TF Rgr Land och sjö 2018-03-08

FUT, Förvaltning för utbyggd tunnelbana

Inga ännu.

Kulturförvaltningen

MA SR KUF 2018-02-21
MA SR KUF 2018-05-16
MA SR KUF 2018-09-26