Minnesanteckningar 2019

Äldre minnesanteckningar (MA) hittar du här: MA 2017 och MA 2018

Här hittar Du minnesanteckningar (MA) från samverkansråden (SR):
Landstingsstyrelsens förvaltning
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
SLSO
Trafikförvaltningen
FUT, Förvaltning för utbyggd tunnelbana
Kulturförvaltningen

Landstingsstyrelsen politiken och Locum lägger själv upp minnesanteckningar, länkarna öppnas i ett nytt fönster.
Landstingsstyrelsen politiken
Locum – Landstingets fastighetsbolag

Landstingsstyrelsens förvaltning

Inga ännu.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

MA SR HSF 2019-01-24

SLSO

Inga ännu.

Trafikförvaltningen och resursgrupperna

Inga ännu.

Resursgrupp Färdtjänst

MA Rgr Färdtjänst 2019-02-07
MA Rgr Färdtjänst 2019-03-13

Resursgrupp Tillgänglighet

Inga ännu.

FUT, Förvaltning för utbyggd tunnelbana

MA Rgr FUT 2019-02-28

Kulturförvaltningen

MA SR KUF 2019-02-20