Minnesanteckningar 2019

Äldre minnesanteckningar (MA) hittar du här: MA 2017 och MA 2018

Här hittar Du minnesanteckningar (MA) från samverkansråden (SR):
Regionstyrelsen
Regionstyrelsens förvaltning
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
SLSO
Trafikförvaltningen
FUT, Förvaltning för utbyggd tunnelbana
Kulturförvaltningen
Trfikverket

Locum lägger själv upp minnesanteckningar, länken öppnas i ett nytt fönster.
Locum – Landstingets fastighetsbolag

Regionstyrelsen

MA SR RS 2019-02-08
MA SR RS 2019-03-22
MA SR RS 2019-05-17

Regionstyrelsens förvaltning

Inga ännu.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

MA SR HSF 2019-01-24
MA SR HSF 2019-02-21
MA SR HSF 2019-03-28
MA SR HSF 2019-04-25

SLSO

Inga ännu.

Trafikförvaltningen och resursgrupperna

MA SR TF 2019-05-20

Resursgrupp Färdtjänst

MA Rgr Färdtjänst 2019-02-07
MA Rgr Färdtjänst 2019-03-13
MA Rgr Färdtjänst 2019-04-11
MA Rgr Färdtjänst 2019-05-07

Resursgrupp Tillgänglighet

Inga ännu.

FUT, Förvaltning för utbyggd tunnelbana

MA Rgr FUT 2019-02-28

Kulturförvaltningen

MA SR KUF 2019-02-20

Trafikverket

MA TRV 2019-04-26