Minnesanteckningar 2019

Nya minnesanteckningar (MA) hittar du här: MA 2020

Här hittar du minnesanteckningar (MA) från samverkansråden (SR):
Regionstyrelsen
Regionstyrelsens förvaltning
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
SLSO (Stockholms läns sjukvårdsområde)
Trafikförvaltningen och resursgrupperna
FUT, Förvaltning för utbyggd tunnelbana
RUFS, Tillväxt- och regionplaneförvaltningen
Kulturförvaltningen
Trfikverket

Locum lägger själv upp minnesanteckningar, länken öppnas i ett nytt fönster.
Locum – Landstingets fastighetsbolag

Regionstyrelsen

MA SR RS 2019-02-08
MA SR RS 2019-03-22
MA SR RS 2019-05-17
MA SR RS 2019-06-13

Regionstyrelsens förvaltning

Inga ännu.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

MA SR HSF 2019-01-24
MA SR HSF 2019-02-21
MA SR HSF 2019-03-28
MA SR HSF 2019-04-25
MA SR HSF 2019-05-23
MA SR HSF 2019-09-05

SLSO (Stockholms läns sjukvårdsområde)

MA SR SLSO 2019-02-07
MA SR SLSO 2019-05-07
MA SR SLSO 2019-09-04
MA SR SLSO 2019-11-21

Trafikförvaltningen och resursgrupperna

MA SR TF 2019-02-14
MA SR TF 2019-04-25
MA SR TF 2019-05-20
MA SR TF 2019-09-12
MA SR TF 2019-11-04

Resursgrupp Färdtjänst

MA Rgr Färdtjänst 2019-02-07
MA Rgr Färdtjänst 2019-03-13
MA Rgr Färdtjänst 2019-04-11
MA Rgr Färdtjänst 2019-05-07
MA Rgr Färdtjänst 2019-06-19

Resursgrupp Tillgänglighet (land och sjö)

MA Rgr Tillgänglighet 2019-05-09
MA Rgr Tillgänglighet 2019-09-26
MA Rgr Tillgänglighet 2019-11-28

FUT, Förvaltning för utbyggd tunnelbana

MA Rgr FUT 2019-02-28
MA Rgr FUT 2019-06-17

RUFS, Tillväxt- och regionplaneförvaltningen

MA RUFS 2019-06-17

Kulturförvaltningen

MA SR KUF 2019-02-20
MA SR KUF 2019-05-22
MA SR KUF 2019-09-18

Trafikverket

MA TRV 2019-04-26