Minnesanteckningar 2020

Äldre minnesanteckningar (MA) hittar du här: MA 2017 eller MA 2018 eller MA 2019.

Här hittar du minnesanteckningar (MA) från samverkansråden (SR):
Regionstyrelsen
Regionstyrelsens förvaltning
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
SLSO (Stockholms läns sjukvårdsområde)
Trafikförvaltningen och resursgrupperna
FUT, Förvaltning för utbyggd tunnelbana
Tillväxt- och regionplaneförvaltningen
Kulturförvaltningen
Trafikverket

Locum lägger själv upp minnesanteckningar, länken öppnas i ett nytt fönster.
Locum – Landstingets fastighetsbolag

Regionstyrelsen

MA SR RS 2020-01-31
MA SR RS 2020-03-06
MA SR RS 2020-05-29
MA SR RS 2020-09-04
MA SR RS 2020-12-04

Regionstyrelsens förvaltning

Inga ännu.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

MA SR HSF 2020-01-23
MA SR HSF 2020-09-10
MA SR HSF 2020-09-10
MA SR HSF 2020-11-09

SLSO (Stockholms läns sjukvårdsområde)

MA SR SLSO 2020-02-19
MA SR SLSO 2020-05-07
MA SR SLSO 2020-11-17

Trafikförvaltningen och resursgrupperna

MA SR TF 2020-02-13
MA SR TF 2020-09-10

Resursgrupp Färdtjänst

MA Rgr Färdtjänst 2020-03-10

Resursgrupp Tillgänglighet (land och sjö)

MA Land och Sjö 2020-12-02

FUT, Förvaltning för utbyggd tunnelbana

Inga ännu.

Tillväxt- och regionplaneförvaltningen

MA SR TRF 2020-01-31

Kulturförvaltningen

MA SR KUF 2020-03-06
MA SR KUF 2020-05-06
MA SR KUF 2020-08-28
MA SR KUF 2020-11-27

Trafikverket

MA Rgr Färdtjänst 2020-09-23