Minnesanteckningar 2020

Äldre minnesanteckningar (MA) hittar du här: MA 2017 eller MA 2018 eller MA 2019.

Här hittar du minnesanteckningar (MA) från samverkansråden (SR):
Regionstyrelsen
Regionstyrelsens förvaltning
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
SLSO (Stockholms läns sjukvårdsområde)
Trafikförvaltningen och resursgrupperna
FUT, Förvaltning för utbyggd tunnelbana
Tillväxt- och regionplaneförvaltningen
Kulturförvaltningen
Trafikverket

Locum lägger själv upp minnesanteckningar, länken öppnas i ett nytt fönster.
Locum – Landstingets fastighetsbolag

Regionstyrelsen

MA SR RS 2020-01-31
MA SR RS 2020-03-06
MA SR RS 2020-05-29

Regionstyrelsens förvaltning

Inga ännu.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

MA SR HSF 2020-01-23

SLSO (Stockholms läns sjukvårdsområde)

MA SR SLSO 2020-02-19
MA SR SLSO 2020-05-07

Trafikförvaltningen och resursgrupperna

MA SR TF 2020-02-13

Resursgrupp Färdtjänst

MA Rgr Färdtjänst 2020-03-10

Resursgrupp Tillgänglighet (land och sjö)

Inga ännu.

FUT, Förvaltning för utbyggd tunnelbana

Inga ännu.

Tillväxt- och regionplaneförvaltningen

MA SR TRF 2020-01-31

Kulturförvaltningen

MA SR KUF 2020-03-06
MA SR KUF 2020-05-06

Trafikverket

Inga ännu.