Minnesanteckningar 2021

Äldre minnesanteckningar (MA) hittar du här: MA 2017 eller MA 2018 eller MA 2019 eller MA 2020.

Här hittar du minnesanteckningar (MA) från samverkansråden (SR):
Regionstyrelsen
Regionstyrelsens förvaltning
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
SLSO (Stockholms läns sjukvårdsområde)
Trafikförvaltningen och resursgrupperna
FUT, Förvaltning för utbyggd tunnelbana
Tillväxt- och regionplaneförvaltningen
Kulturförvaltningen
Trafikverket

Locum lägger själv upp minnesanteckningar, länken öppnas i ett nytt fönster.
Locum – Landstingets fastighetsbolag

Regionstyrelsen

Inga ännu.

Regionstyrelsens förvaltning

Inga ännu.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

MA SR HSF 2021-01-18

SLSO (Stockholms läns sjukvårdsområde)

Inga ännu.

Trafikförvaltningen och resursgrupperna

Inga ännu.

Resursgrupp Färdtjänst

Inga ännu.

Resursgrupp Tillgänglighet (land och sjö)

2021-02-04 MA Rgr LoS

FUT, Förvaltning för utbyggd tunnelbana

Inga ännu.

Tillväxt- och regionplaneförvaltningen

Inga ännu.

Kulturförvaltningen

Inga ännu.

Trafikverket

Inga ännu.