Minnesanteckningar 2021

Äldre minnesanteckningar (MA).

Här hittar du minnesanteckningar (MA) från samverkansråden (SR):
Regionstyrelsen
Regionstyrelsens förvaltning
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
SLSO (Stockholms läns sjukvårdsområde)
Trafikförvaltningen och resursgrupperna
FUT, Förvaltning för utbyggd tunnelbana
Tillväxt- och regionplaneförvaltningen
Kulturförvaltningen
Trafikverket

Locum lägger själv upp minnesanteckningar, länken öppnas i ett nytt fönster.
Locum – Landstingets fastighetsbolag

Regionstyrelsen

MA SR RS 2021-02-12
MA SR RS 2021-03-12
MA SR RS 2021-04-09
MA SR RS 2021-09-10

Regionstyrelsens förvaltning

Inga ännu.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

MA SR HSF 2021-01-18
MA SR HSF 2021-03-15
MA SR HSF 2021-05-31
MA SR HSF 2021-09-13

Hjälpmedelsgruppen

MA SR Hjm 2021-04-29

SLSO (Stockholms läns sjukvårdsområde)

MA SR SLSO 2021-03-02
MA SR SLSO 2021-05-11

Trafikförvaltningen och resursgrupperna

MA SR TF 2021-02-11
MA SR TF 2021-02-11 presentation
MA SR TF 2021-04-15

Resursgrupp Färdtjänst

Inga ännu.

Resursgrupp Tillgänglighet (land och sjö)

2021-02-04 MA Rgr LoS
MA Rgr Land och sjö 2021-03-06
Bilaga Rgr Land och sjö 2021-03-06 Båt
Bilaga Rgr Land och sjö 2021-03-06 Gullmarsplan
Bilaga Rgr Land och sjö 2021-03-06 Kundtjänst
MA Rgr Land och sjö 2021-04-26
Bilaga Rgr Land och sjö 2021-04-26 Slussen
Bilaga Rgr Land och sjö 2021-04-26 Sundbyberg

FUT, Förvaltning för utbyggd tunnelbana

MA SR FUT 2021-02-09

Tillväxt- och regionplaneförvaltningen

Inga ännu.

Kulturförvaltningen

MA SR KUF 2021-03-12

Trafikverket

MA Tv 2021-06-10
Bilaga MA Tv 2021-06-10