Nominera till fyllnadsval och val av patientföreträdare

Nomineringstiden är nu ute, tack till alla som nominerat!

Valberedningen kommer nu att behandla nomineringarna inför ordförandestämman den 25 november, då ledamöterna utses.