Om Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för 44 länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län, med cirka 70 000 medlemmar tillsammans.

Vår uppgift är att verka för våra medlemsorganisationers intressen, och att underlätta och stödja medlemsorganisationernas arbete. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med landstingets förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!

Samverkan

Funktionsrätt Stockholms län samverkar med en rad myndigheter och organisationer för att personer med funktionsnedsättning ska uppnå full jämlikhet och delaktighet i samhället. Den huvudsakliga samverkan sker med Region Stockholms olika förvaltningar. Vi samverkar även med Funktionsrätt Sverige, som vi är del av på länsnivå, samt vissa andra organisationer.

Funktionshindersrörelsen

Funktionsrätt i Stockholm län är en del av den samlade funktionshindersrörelsen i Sverige. Mellan riksorganisationen Funktionsrätt, läns- och kommunorganisationerna finns inga formella band, däremot förekommer regelbundna möten och kontakter.