Om Funktionsrätt Stockholms län

Vår ordförande Annika Hässler och 2:a vice ordförande Lennart Håwestam.

Funktionsrätt Stockholms län är en ideell samarbetsförening som arbetar med funktionsrättsfrågor inom Region Stockholm. Vi består av 46 medlemsföreningar, med sammanlagt cirka 70 000 medlemmar.

Vår uppgift är att verka för våra medlemsföreningars gemensamma intressen, och att underlätta och stödja deras arbete. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med regionens förvaltningar, men vi genomför även så kallade insiktsutbildningar och medverkar på konferenser och mässor för att sprida kunskap om våra frågor. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!

Tyvärr har vi inte möjlighet att hjälpa till i enskilda fall – för det hänvisar vi i första hand till medlemsföreningarna. Det finns även flera andra organisationer som erbjuder stöd.

Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden. Vi har inga formella band till Funktionsrätt Sverige eller till lokala Funktionsrättsorganisationer. Däremot förekommer regelbundna möten och kontakter.