Samverkansråd

Huvuddelen av HSO:s påverkansarbete sker i samverkansråd med Stockholms läns landstings olika förvaltningar. I samverkansråden sitter ett antal representanter för HSO. Kontakt sker via respektive HSO-handläggare.

Landstingsstyrelsen – förvaltning
Landstingsstyrelsen – politik
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
SLSO (Stockholms läns sjukvårdsområde)
Trafikförvaltningen
Resursgrupp Färdtjänst
Resursgrupp Tillgänglighet
Resursgrupp FUT
Locum
Kulturförvaltningen

Landstingsstyrelsen – förvaltning

HSO-handläggare: Dilani Sätterström-Brante, tfn: 08-692 03 41.

Ordinarie
Annika Hässler, R, Samordnare
Inge-Britt Lundin, SSDF
Lennart Håwestam, RSMH
Lena Ringstedt, Afasi
Lars Rekke, NjSG

Ersättare
Kenneth Matz, SSDF
Lilia Kalmér, Hjärnkraft

Landstingsstyrelsen – politik

HSO-handläggare: Dilani Sätterström-Brante, tfn: 08-692 03 41.

Ordinarie
Annika Hässler, R, Samordnare
Inge-Britt Lundin, SSDF
Lennart Håwestam, RSMH
Maud Molander, HL
Lars Ettarp, PSO

Ersättare
Kenneth Bäck, Neuro
Håkan Mandahl, STROKE

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

HSO-handläggare: Karin Aronsson, tfn: 08-692 03 47.

Ordinarie
Lennart Håwestam, RSMH, Samordnare
Lena Ericson, AASL
Claes Stjernström, R
Kim Randrup, STROKE
Britt Bergh, HL

Ersättare
Annika Hässler, R
Lena Ringstedt, Afasi

SLSO (Stockholms läns sjukvårdsområde)

HSO-handläggare: Karin Aronsson, tfn: 08-692 03 47.

Ordinarie 
Lennart Håwestam, RSMH, Samordnare
Kristina Törnblom, Neuroförbundet
Annika Hässler, R
Ivar Hjelm, SSDF, Mag- och tarmföreningen

Trafikförvaltningen

HSO-handläggare: Alma Asic, tfn: 08-692 03 42

Ordinarie
Inge-Britt Lundin, SSDF, Samordnare
Britt-Marie Färm, Mag- och tarmföreningen
Birgitta Flognfeldt, RTP-S
Tomas Hellström, SDF
Anders Lissegårdh, RTP-S

Ersättare
Lasse Persson, Neuro
Peter Wätterljung, Stroke

Resursgrupp Färdtjänst

HSO-handläggare: Alma Asic, tfn: 08-692 03 42

Birgitta Flognfeldt, RTP-S
Carin Lemberg, R
Peter Wätterljung, Stroke

Resursgrupp Tillgänglighet

HSO-handläggare: Alma Asic, tfn: 08-692 03 42

Kerstin Fagerström, AASL
Tomas Hellström, SDF
Britt-Marie Färm, Mag- och Tarm, Styrelsen
Leif Ekström, RTP-S
Anders Lissegårdh, RTP-S
Roland Hedman, HiSL

Resursgrupp FUT

HSO-handläggare: Alma Asic, tfn: 08-692 03 42

Lasse Persson, Neuro
Anders Lissegårdh, RTP-S
Jan Lamby, HiSL
Hjalmar Friberg, FHDBF
Lennart Elg, R

Locum

HSO-handläggare: Dilani Sätterström-Brante, tfn: 08-692 03 41.

Ordinarie
Lena Huss, ÅSS, Samordnare
Britt-Marie Karlsson, FEB
Karin Rask, HjärtLung
Börje Larsson, Neuro
Ritva Elg, R

Ersättare
Bo Rundelius, SSDF
Eva Söderbärj, FUB

Kulturförvaltningen

HSO-handläggare: Dilani Sätterström-Brante, tfn: 08-692 03 41.

Ordinarie
Kristina Törnblom, Neuro, Samordnare
Yvonne Holmberg, AASL
Anita Kjellin, SSDF
Margareta Krantz, R
Anders Lissegårdh, RTP-S

Ersättare
Maria Sofia Modig, SDF
Agneta Österman, HiSL