Samverkansråd

Huvuddelen av Funktionsrätt Stockholms läns påverkansarbete sker i samverkansråd med Stockholms läns landstings olika förvaltningar. I samverkansråden sitter ett antal representanter för Funktionsrätt Stockholms län. Kontakt sker via respektive handläggare.

Regionstyrelsen
Regionstyrelsens förvaltning
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
SLSO (Stockholms läns sjukvårdsområde)
Trafikförvaltningen
Resursgrupp Färdtjänst
Resursgrupp Tillgänglighet
Resursgrupp FUT
Locum
Kulturförvaltningen

Regionstyrelsen

Handläggare: Karin Aronsson, tfn: 08-692 03 47.

Ordinarie
Annika Hässler, R, Samordnare
Inge-Britt Lundin, SSDF, Vice Samordnare
Lennart Håwestam, RSMH
Claes Stjernström, R
Åse Johansson Kristiansen, FUB

Ersättare
Jesper Strömgren, Neuro
Agneta Österman Lindquist, HRF

Regionstyrelsens förvaltning

Handläggare: Karin Aronsson, tfn: 08-692 03 47.

Ordinarie
Annika Hässler, R, Samordnare
Inge-Britt Lundin, SSDF, Vice Samordnare
Lennart Håwestam, RSMH
Judith Berntsson, AASL
Stig Sandahl, HRF

Ersättare
Kenneth Matz, SSDF
Klas Lionell, OCD

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Handläggare: Karin Aronsson, tfn: 08-692 03 47.

Ordinarie
Lennart Håwestam, RSMH, Samordnare
Annika Hässler, R, Vice Samordnare
Per Larsson, Attention
Britt Bergh, HL
Pia Laurell, Neuro

Ersättare
Annika Stridh, RBU
Henrik Sundqvist, SDF, FSDB

SLSO (Stockholms läns sjukvårdsområde)

Handläggare: Karin Aronsson, tfn: 08-692 03 47.

Ordinarie 
Lennart Håwestam, RSMH, Samordnare
Annika Hässler, R, Vice Samordnare
Kristina Törnblom, Neuroförbundet
Carina Pahl Skärlind, RBU

Trafikförvaltningen

Handläggare: Berit Hagström

Ordinarie
Inge-Britt Lundin, SSDF, Samordnare
Birgitta Flognfeldt, RTP-S
Anders Lissegårdh, RTP-S
Åsa Werner, Attention
Leif Öberg, HL

Ersättare
Maria Sverker, Neuro
Fredrik Sandman, Afasi

Resursgrupp Färdtjänst

Handläggare: Berit Hagström

Birgitta Flognfeldt, RTP-S
Carin Lemberg, R
Åse Johansson-Kristiansen, FUB

Resursgrupp Tillgänglighet

Handläggare: Berit Hagström

Kerstin Fagerström, AASL
Gunnar Slätt, FHDBF
Karin Bergström, HRF
Börje Larsson, Neuro
Rolf Eriksson, SDF, FSDB
Leif Ekström, RTP-S

Resursgrupp FUT

Handläggare: Berit Hagström

Anita Haller, HL
Lars-Gunnar Persson, Neuro
Tommy Jillmarker, R
Anders Lissegårdh, RTP-S
Håkan Jarmar, RSMH

Locum

Handläggare: Berit Hagström

Ordinarie

Anita Örum, FSDB, Samordnare
Karin Rask, HjärtLung, Vice Samordnare
Börje Larsson, Neuro
Gunnel Klernäs, Afasi
Kjerstin Alm, Elöverkänsliga

Ersättare

Tommy Jillmarker, R
Eva Söderbärj, FUB

Kulturförvaltningen

Handläggare: Karin Aronsson, tfn: 08-692 03 47.

Ordinarie
Kristina Törnblom, Neuro, Samordnare
Yvonne Holmberg, AASL
Fredrik Sandman, Afasi
Olof Bohlers, HL
Mirja Eräpuro, HOBS

Ersättare
Agneta Österman Lindquist, HiSL
Maria Sofia Modig, SDF