Skrivelser

2020

Säkerställ behovet av sjukresor till riskgrupper, maj 2020

Skrivelse till färdtjänstnämnden april 2020

Säkerställ information och kommunikation när vård skjuts upp, 2020-04-07

2019

Remissvar över Region Stockholms Strategi för innovation RS 2019-0672

2018

2018-06-17: Pressmeddelande Digitalt utanförskap

2018-10-17 Skrivelse: Med anledning av förslag på förändring av riktlinjer för färdtjänsten

2017

2017-01-26: Synpunkter på utredningen Ordning och reda i välfärden (SOU 2016-78)

2017-05-04: HSO i Stockholms läns synpunkter till yttrande över Kommissionen för jämlik hälsas delbetänkande För en god och jämlik hälsa (SOU 20174)

2017-06-08: HSO i Stockholms läns synpunkter på Trafikförändringar i SL-trafiken 2017-2018 (T18)

2017-09-05: Patient- och brukarmedverkan i eHälsalyftet

2017-09-18: HSO i Stockholms läns synpunkter över God och nära vård (SOU 2017 53)

2017-10-02: HSO i Stockholms läns synpunkter över Kunskapsbaserad och jämlik vård

2017-10-11: HSO i Stockholms läns synpunkter över kommunalisering av hemsjukvården 171011

2017-11-17: Remissvar Förslag till kulturstrategi för Stockholmsregionen

2017-12-05: HSO i Stockholms läns synpunkter över tillämpningsanvisningar till Policy för delaktighet för personer med funktionsnedsättning

2017-12-20: Remissvar Locum PTS riktlinjer för fysiskt tillgänglighet