Testsida

bg-ordf.jpg

Inplanerade seminarier och evenemang 2020 (fler möten tillkommer).
Mötestider för ordföranden och förtroendevalda hittar du på möten för förtroendevalda.

Datum Tid Möte/ inbjudan Resumé
2020-01-23 16.00-17.30 Uppstartsmöte Järvaveckan
2020-02-24 16.30-19.30 Kick-off för tema Funktionsrättigheter! Rättigheter
2020-03-16 17.30-19.30 Teamträff för förtroendevalda Teamträff
2020-05-27 10.00-10.45 Rättighetsåret 2020 – rättighetsbärare och kunskap, webbinarium Inspelning
2020-09-14 18.00-19.00 Tema: Normkritik Resumé
2020-09-24 18.00-19.00 Tema: Universell Utformning  
2020-10-05 18.00-19.00 Tema: Rättighetsbärare  
2020-10-12 18.00-19.00 Tema: Intersektionalitet Resumé
2020-10-26 18.00-19.00 Workshop funktionskonsekvensbeskrivningar (FKB) Resumé
2020-11-12 13.00-16.30 Järvaveckan 2021 – Rekrytera inkluderande  
2020-12-03 8.00-9.00 Vakna med FKB