Hälsan i centrum

Temaåret 2023 – Hälsan i centrum

Hälsan i centrum-logga med ett hjärta

Under 2023 är Funktionsrätt Stockholms läns tema Hälsan i centrum. Tillsammans med våra medlemsföreningar arbetar vi för hälsofrämjande arbete inom hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, kultur och regional utveckling. Temat genomsyrar all vår intressepolitik, från seminarier och samverkan, till kontakt med politiker.

På denna sida samlar vi vårt arbete som sker inom ramen för temaåret.

Våra mål med temaåret Hälsan i centrum
Mer om Hälsan i centrum


Våra mål med temaåret Hälsan i centrum

Krav på insiktsutbildningar för politikerna

Stockholms landstingshus.

Vad spelar funktionsrättsperspektivet för roll hur Stockholmsregionen styrs? Region Stockholm har ansvar för kollektivtrafik, hälso- och sjukvård, kultur och regional utveckling.

I början av året ställde vi frågan till våra medlemsföreningar om hälsans roll kopplat till styrningen av Stockholmsregionen. Då lyftes bland annat möjligheten att kunna påverka beslut i ett tidigt skede. Vi ser kunskap som en del av lösningen i att skapa ett mer tillgängligt samhälle, och för politiker att kunna fatta bra beslut. Därför arbetar vi för att alla ledamöter i regionfullmäktige ska genomgå en insiktsutbildning om tillgänglighet och funktionsnedsättningar.

Hälso- och sjukvård för alla

En karta med texten hitta på SÖS.

När vi frågade våra medlemsföreningar om vad de tycker är viktigast för att främja hälsa inom hälso- och sjukvården, så svarade de kunskap och bemötande, självbestämmande, delaktighet och representation. Att bli lyssnad på, och att ha tillgång till en fast vårdkontakt är andra exempel på vad som är viktigt.

Funktionsrätt Stockholms län arbetar på många sätt för att uppmärksamma hälsofrämjande perspektiv inom vården.

Fritt och spontant resande

Ett tåg står vid plattformen på Stockholms södra pendeltågsstation, med dess lätt igenkända pastellfärgade mosaikgolv.

Under vårens tågkaos har fler än vanligt fått testa hur det känns att inte kunna resa vare sig fritt eller spontant. Kommer tåget i tid? Kommer det något tåg alls? Hur ska jag ta mig till jobbet nu?

För den som till exempel använder rullstol, har en synnedsättning eller en grav allergi kan det vara svårt att röra sig i samhället, även när kollektivtrafiken fungerar som vanligt. På grund av att tågvärdarna har tagits bort från pendeltågen är det till exempel mycket svårare nu att få hjälp med rullstolsrampen, för att komma ombord. Rampservice måste beställas i förväg, vilket gör spontant resande svårt. Ofta är det svårare att röra sig i samhället när färdtjänsten är det enda färdmedlet som man kan använda. Den allmänna kollektivtrafiken behöver vara tillgänglig för alla!

Möjlighet till kultur och fysisk aktivitet för alla

En staty i antik grekisk stil av en kvinna i en lång, draperad klänning. Statyns mjuka linjer kontrasterar starkt mot den grova bergssidan bakom, som utgör ena väggen på tunnelbanestationen i Kungsträdgården.

Kultur är en viktig del av en god hälsa. Vare sig det är fotbollsträning, museibesök eller bokklubb, så mår människor bättre när de får utöva kultur och idrott. Det innebär att det måste vara tillgängligt hela vägen, via kollektivtrafiken, in till träningen eller studiecirkeln. Annars exkluderas var femte stockholmare, det vill säga personer med funktionsnedsättning. En grupp som redan skattar sin hälsa som sämre än Sveriges övriga befolkning på grund av diskriminering.

Region Stockholm behöver möjliggöra för idrottsföreningar att satsa på paraidrott, och även se till att personer med funktionsnedsättning både kan besöka kulturevenemang likväl som att själva vara kreatören av dem.


Mer om Hälsan i centrum

Om du vill se allt vi publicerat om temaåret, kika på kategorin hälsan i centrum.

Artiklar om Hälsan i centrum

Vi har skrivit artiklar på temat Hälsan i centrum. Här diskuterar vi bland annat hur det egentligen står till med hänsynen till mänskliga rättigheter i Sverige. Vi har även gått igenom intersektionalitet och funkofobi – vad uttrycken betyder och hur funktionsrättrörelsen kan använda dem för vårt påverkansarbete. Du hittar artiklarna här:

Vad händer under hösten 2023?

Under hösten fortsätter vi att arbeta med vårt temaår – håll utkik här på hemsidan och i våra sociala kanaler. Vi har inte skickat ut inbjudningar till alla kommande tillfällen, men du hittar tiderna i möteslistan.

Vad vi gjorde under våren 2023

Temaåret började med en rivstart i januari när vi bjöd in alla medlemsföreningar för att ge inspel till årets tema Hälsan i centrum. Det ledde till många viktiga perspektiv, som vi kunnat väva in i vår samverkan med Region Stockholm.

I mars hade vi en nätverksträff där vi öppnade dörrarna för civilsamhället i Stockholms län, med fokus på samarbete över organisationsgränser. Under våren har vi också informerat om vårt tema i olika samverkansråd och grupper, och i april bjöd vi in människorättsjuristen Hanna Gerdes för att dyka djupare i hälsa som mänsklig rättighet. I maj var det äntligen dags för Järvaveckan, där Funktionsrätt Stockholms län anordnade ett seminarium om framtidens hälsa med representanter från ungdomsrörelsen. Vi har också anordnat en politikerutfrågning där vi bjöd in alla åtta partier från regionfullmäktige för att fråga ut dem om deras vision för hälsofrågor!