Temadag för politiken

Stort tack till alla som deltog den 3 december!