Tillgängliga resor för alla!

Region Stockholms beslut att ta bort tågvärdar har fått kritik från flera håll. Det har även skapat oro bland personer med funktionsnedsättning, som får försämrade möjligheter att åka kollektivt. För många resenärer med funktionsnedsättningar har tågvärdarna varit en nyckel till en smidig och trygg resa.

Filmer om otillgänglig trafik

För att uppmärksamma problemen i kollektivtrafiken genomförde vi ett test, där två personer fick åka samma sträcka på tid. Deras förutsättningar var olika på så vis att den ena gick, den andra åkte rullstol. Resan tog ungefär tre gånger längre tid för personen i rullstol. Vi har sammanfattat testet, och intervjuat våra testpersoner om deras upplevelser, i filmerna nedan.

Åk pendeltåg: gör din röst hörd!

Nu pendlar vi för att stödja tillgänglig tågtrafik! Vi vill uppmana alla som behöver rampservice eller ledsagning i pendeltågstrafiken att åka kollektivt den 10 oktober! Dela dina reseupplevelser – bra som dåliga – med oss!

Vi finns på Facebook, instagram (använd #tillgängligresa) och det går även bra att mejla in om du inte kan använda ett eget konto, så kan vi lägga upp från vårt konto: info@funktionsrattstockholmslan.se

Kom ihåg att klaga!

Resa på lika villkor, när det tar tre gånger tiden för oss i rullstol?

En kommentar vi får ibland när vi tar upp problem i kollektivtrafiken, är att de inte får in några klagomål till kundservice. Vårt motargument är att mörkertalet är stort; dels är det inte alla som orkar klaga efter en dag i tågkaos, dels väljer många att inte resa alls med tåg på grund av otillgängligheten.

Så vår uppmaning är – klaga mer! Kom det ingen buss? Klaga! Gav servicevärden dig ett otrevligt bemötande? Klaga! Kom du inte iväg till en kul utställning för att tanken på att kuska runt i trafiken i tre timmar i rullstol avskräckte dig? Klaga! På det viset får vi statistiken att stämma bättre överens med verkligheten!

Klaga gör du via sl.se/kundservice, på chat, telefon eller webbformulär.

Detta har hänt

I juni 2021 beslutade Trafiknämndens politiker att ta bort tågvärdarna* från pendeltågen. Sedan dess har Funktionsrätt Stockholms län flera gånger tagit upp hur detta kommer att påverka personer med funktionsnedsättningar. I september togs de sista tågvärdarna bort, och politikerna har fortfarande inte erbjudit något likvärdigt alternativ till tågvärdar, trots upprepade löften om en lösning.

Resultatet har blivit en begränsad rörelsefrihet för personer med funktionsnedsättningar. Det har blivit omöjligt att göra en resa spontant, och otryggheten i att inte veta om man kan komma fram i tid, eller överhuvudtaget, ökar. Detta drabbar bland annat personer i rullstol, som behöver en ramp för att ta sig in i och ut ur tågvagnarna. Det drabbar även personer med kognitiva funktionsnedsättningar, när de inte längre har någon på tåget att fråga eller be om hjälp. Förändringar får inte ske på bekostnad av personer med funktionsnedsättning. Alla ska ha möjlighet att resa i kollektivtrafiken på lika villkor. Därför fortsätter vi att protestera mot detta.

*Tidigare var det en tågvärd med på varje tåg, den enda personalen på tåget utöver lokföraren. Tågvärdens uppgift var bland annat att lägga ut ramper för rullstolsåkare, samt att hjälpa passagerare med information och service.

Tidigare inlägg och utspel om frågan

Följ länkarna här för att läsa mer om hur turerna har gått kring tågvärdarna och hur vi har uppmärksammat frågan. Länkarna öppnas i en ny flik.

2021, jun: Skrivelse till Trafiknämnden angående indragna tågvärdar (med SRF och DHR)
2021, jul: Debattartikel, publicerad i Seko-tidningen
2022, feb: dialogmöten med MTR
2022, april: film – politikerutfrågning inför valet på ämnet “Kollektivtrafik och färdtjänst”
2022, april: sammanfattande text – politikerutfrågning inför valet på ämnet “Kollektivtrafik och färdtjänst”
2023, aug: Debattartikel, publicerad i “Mitt i Stockholm”
2023, okt: Åk pendeltåg: gör din röst hörd!

Vi vill se förbättringar!

Trafikförvaltningen har i ett budgetförslag föreslagit att sänka servicenivån i kollektivtrafiken ännu mer. De vill även höja biljettpriserna. Det gör det ännu svårare för personer med funktionsnedsättningar att resa när och dit vi vill. Vi anser att servicen redan är för låg och vill se dessa förbättringar:

  • en omprövning av de föreslagna höjningarna av priset och sänkningarna av servicenivån.
  • en utvärdering från Trafikförvaltningen av konsekvenserna av de borttagna tågvärdarna.
  • att alla förändringar i kollektivtrafiken ska föregås av en FKB, funktionsrättskonsekvensbeskrivning, och tas upp i samverkan med funktionsrättsföreningarna.
  • att alla upphandlingar har högt ställda krav på tillgänglighet.