Tillgänglighet

Hur skapar vi full delaktighet?

Handen.jpg
Tillgänglighetsmodellen ”handen” delar in funktionsnedsättningar i fem grupper; rörlighet, syn, hörsel, känslighet för vissa ämnen och miljöer, samt bearbeta, förmedla och tolka information.