Våga prata – psykisk ohälsa i sociala medier

Rund röd knapp med texten Våga prata om psykisk ohälsa!Nu i januari startar Hjärnkolls projekt “Våga prata – psykisk ohälsa på sociala medier”. Projektet går ut på att skapa en plattform för unga i olika sociala medier; Youtube, Instagram, Soundcloud, Facebook och Twitter.

www.vagaprata.nu

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!