Möten

Våra möten

En person vid ett podium talar för en sittande publik

Möten för medlemsföreningar: Varje år håller vi flera kostnadsfria möten för medlemsföreningarnas representanter. Vi har bland annat inspirationsföreläsningar, utbildningar i till exempel intressepolitiskt arbete, och arbetsmöten eller workshops om aktuella verksamhetsfrågor. Anmäl dig eller läs våra mötesregler.

Personer sitter i ett möte

Möten för samverkansråd och andra grupper: det kan bli många mötestider att hålla reda på för våra förtroendevalda som sitter i en eller flera av våra många mötesgrupper. För att underlätta så lägger vi upp alla mötestider så snart vi får dem.

Ordförandeklubba

Årsmöte och stämma: varje år håller vi ett årsmöte i maj och ett antal ordförandestämmor spridda över året. Till dessa möten är medlemsföreningarnas ordförande eller ersättare inbjudna, tillsammans med vår styrelse, valberedning och våra revisorer. Mötesdatum beslutas av den ordförandesstämman som brukar hållas i november. Minnesanteckningar.