Glöm inte att nominera!

Nominera till samverkansråd mandatperioden 2019-2022

Nu är det dags för medlemsföreningarna att nominera till Funktionsrätt Stockholms läns samverkansråd och grupper. Ta chansen att fortsätta påverkansarbetet med oss för att skapa ett samhälle för alla! Det är nu även bestämt att vi håller möte den 17 september för alla som är intresserade av att vara med i ett av råden: Att sitta i samverkansråd: informations- och frågekväll

Nästa mandatperiod börjar 2019 och pågår till och med 2022. De som nomineras förväntas representera hela Funktionsrätt Stockholms län och måste kunna delta på möten och vid obligatoriska utbildningstillfällen. OBS! Personer som redan sitter i ett råd måste nomineras på nytt om de önskar sitta kvar! 

Vi behöver ha nomineringarna senast den 15 oktober!

Mer info om nomineringarna finns i mejlet som kom för inte så länge sedan. För mer info om samverkansråden håller vi som sagt ett möte om det den 17 september: Att sitta i samverkansråd

Digitalisering och samverkan med Inera

Terminens första samverkansråd med landstingsstyrelsens politiker hölls den 27 augusti. Temat för dagen var digitalisering och samverkan och dagens gäster var Jan Olov Strandberg, Lars Hult och Eva Lindholm som informerade om Ineras arbete. Sedan SLL Invånartjänster övergick till Inera vid årsskiftet har ett omfattande strategiskt arbete med samarbete och samverkansformer pågått. I arbetet med de digitala plattformarna och tillgänglighetsarbetet kring dessa vill Inera nu samverka med funktionshindersrörelsen för att skapa digitala möjligheter för så många som möjligt. Läs mer här!