Politikerpanelen på Järvaveckan

Den 17 juni 2018 höll Funktionsrätt Stockholms län en paneldebatt på temat ”e-hälsa för vem?”. Medverkande var vår ordförande Annika Hässler, 2:a vice ordförande Lennart Håwestam och de inbjudna landstingspolitikerna Marie Ljungberg Schött (M), Daniel Forslund (L), Ella Bohlin (KD), Dag Larsson (S), Susanne Nordling (MP), Catharina Mann (C), Petteri Louhema (V), samt Christina Wallmark, (SD).

Upplysande avslutning på Järvaveckan!

Landspolitikerna står på rad för att bli utfrågade
Den 17 juni höll Funktionsrätt Stockholms län en politikerdebatt på temat ”ehälsa för vem?”, dit landstingspolitikerna bjudits in för att diskutera denna aktuella fråga.

Då är Järvaveckan slut för året och vi på Funktionsrätt Stockholm vill tacka alla som har varit med från föreningarna och politiken för en givande vecka, som vi avslutade i söndags med en politikerutfrågning på temat ”e-hälsa för vem?”! Mer om utfrågningen kommer vi att lägga upp senare!

Vårt pressmeddelande om e-hälsa hittar du här.

Pressmeddelande: Varning för digital klyfta!

Pressmeddelandet går även att läsa som pdf på sidan för Skrivelser (nytt fönster).

Utan ett samlat politiskt grepp riskerar stora samhällsgrupper att hamna i ett digitalt utanförskap. Många funktionsnedsatta, äldre, nyanlända, de som saknar kunskap eller ekonomiska förutsättningar riskerar att lämnas utanför. Dessa grupper saknar idag jämlika möjligheter att nyttja e-hälsa och står långt från målet i vision e-hälsa 2025.  Läs mer här!

Ordförandebrev maj-juni 2018

Annika monterar en roll-up

Till slut hände det! HSO i Stockholms län har bytt namn till Funktionsrätt Stockholms län! Ett nytt namn som förpliktar, målet är att skapa ett samhälle för alla. Tillgänglighet och delaktighet fysiskt, psykiskt och digitalt i alla delar av samhället utgör basen i allt vårt intressepolitiska arbete. Tack för förtroendet att fortsätta som ordförande, leda och förhoppningsvis inspirera till fortsatt arbete mot vårt gemensamma mål. Jag vill också passa på att hälsa både nya och gamla styrelseledamöter välkomna att delta!  Läs mer här!

Val 2018: politikerutfrågning

Politiker på rad
Politikerna stod på rad för att bli utfrågade. Från vänster vår ordförande Annika Hässler, Petteri Louhema (V), Susanne Nordling (MP), Ellinor Moberg (C), Ella Bohlin (KD), Msciwoj Swigon (SD), Daniel Forslund (L) och Pia Helleday (M). Saknas på bilden: Mattias Vepsä (S).

Den 31 maj bjöd Funktionsrätt Stockholms län på politikerutfrågning. Först fick alla besökare gå en tipsrunda och fika, rätt svarsrad hittar du här. Efter det var det dags att spela Funktionsrätts-monopol! Spelet tog upp olika scenarier från verkligheten, som förhoppningsvis bjöd på insikter om vilka hinder som samhället ibland ställer i vägen för personer med olika funktionsvariationer. Läs mer här!