Flera personer i digitalt möte

Uppdatering av intressepolitiska program

Under förra veckan hade vi två digitala workshops med våra nätverksgrupper. Mötena handlade om att uppdatera två av Funktionsrätt Stockholms läns intressepolitiska program: ”Trafik för alla” och ”Hälso- och sjukvård för alla”. Under workshopstillfällena fick deltagarna tycka till och diskutera vad vi vill att programmet ska innehålla. Det är en öppen demokratisk process att arbeta fram innehållet tillsammans.

Fortsätt läsa ”Uppdatering av intressepolitiska program”
Liten hund med glasögon sitter framför en laptop.

Hur använder du internet?

Föreningen Begripsam står bakom undersökningen ”Svenskarna med funktionsnedsättning och internet”. Syftet med undersökningen är att ta reda på hur personer med funktionsnedsättning använder datorer, surfplattor, smarta telefoner och internet. Anledningen till att det behövs en särskild undersökning är att andra undersökningar inte når ut till tillräckligt många personer med funktionsnedsättningar.

Fortsätt läsa ”Hur använder du internet?”
Flera olika hjälpmedel och texten "Effekterna av hjälpmedelsbeslutet ses över"

Politikerna har lyssnat – hjälpmedelsbeslutet ses över!

Hösten 2020 beslutade Region Stockholm att flera hjälpmedel skulle börja kosta pengar och att brukaren själv måste köpa andra hjälpmedel. Dessutom beslutade regionen att ta bort högkostnadsskyddet för hjälpmedel. Funktionsrättsrörelsen har arbetat brett för att stoppa beslutet. Tillsammans med SRF Stockholm Gotland och DHR Stockholms läns distrikt skrev vi en skrivelse till Hälso- och sjukvårdsnämndens politiker.

Fortsätt läsa ”Politikerna har lyssnat – hjälpmedelsbeslutet ses över!”
Annika och Segal tillsammans ute i solen

Funkispanel på Järvaveckan

I år hölls Järvaveckan som ett enbart digitalt event, Järva Play, med hela 1000 timmar livesändningar från Rinkeby! På den avslutande söndagen deltog Funktionsrätt Stockholms läns ordförande Annika Hässler i samtalet ”Hur tillgängligt är Sverige egentligen?”. Samtalet leddes av Segal Mohamed och övriga deltagare var Frida Johlbring från Unga Funkisar, samt från RG Aktiv Rehabilitering Ali Balkash, sjuksköterska, och Rim Alexandra Halfya, entreprenör. Ovan bild: Annika och Segal utanför studion. 

Fortsätt läsa ”Funkispanel på Järvaveckan”

Digitalt möte med hälsogruppen

Rehabilitering under coronapandemin

På samverkansrådet med hälso- och sjukvårdsförvaltningen i maj diskuterade vi utvecklingen inom rehabiliteringsområdet kopplat till pandemin. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har följt utvecklingen och har haft en återkommande dialog med vårdgivarna. Coronapandemin har haft stor påverkan på alla områden inom rehabiliteringen. Den har ställts in, skjutits upp, övergått till digitala möten eller hittat nya arbetssätt.

Fortsätt läsa ”Rehabilitering under coronapandemin”
Va är på Järvaveckan idag!

Missa oss inte idag på Järvaveckan!

Idag medverkar vi på Järvaveckan, kl. 11.20-12.00! Vår ordförande Annika Hässler är på plats med programledaren Segal Mohammed och övriga medverkande Frida Johlbring från Unga Funkisar, samt Ali Balkash och Rim Alexandra Halfya från RG Aktiv Rehabilitering. Temat för diskussionen är ”Funktionsvariation – hur tillgängligt är Sverige?”. Vi kommer prata om hjälpmedel, intressepolitik, FKB och respektive föreningars hjärtefrågor.

Välkomna att se detta samtal live på järvaplay (direkttextat). Det kommer även gå att se i efterhand.

Samverkansråd med politikerna inställt

Vårens sista samverkansråd med Regionstyrelsens politiker som skulle gått av stapeln den 28 maj ställdes in. Motiveringen från regionens sida var att det inte fanns ämnen eller föredragningar. Funktionsrättsorganisationerna och flera politiker ifrågasatte beslutet. Funktionsrätt Stockholms läns ordförande Annika Hässler framförde i ett mejl till alla representanter i samverkansrådet det är beklagligt samverkansavtalet inte följs. Annika framförde förhoppningar om en bättre samverkan i höst.