Fotografi av inredningen från en spårvagn. Det finns gulmarkerade ledstänger och handtag samt en display som visar ett stationsnamn.

Tyck till om Region Stockholms kollektivtrafikplan 2050

Trafikförvaltningen i Region Stockholm har tagit fram en långsiktig plan för utvecklingen av kollektivtrafiken mellan åren 2030 – 2050. Funktionsrätt Stockholms län bjuder in medlemsföreningarna till ett remissmöte för att diskutera kollektivtrafikplanen 2050 utifrån ett funktionsrättsperspektiv. Vad saknas och vad behöver utvecklas? Ta chansen att påverka framtidens kollektivtrafik!

Fortsätt läsa ”Tyck till om Region Stockholms kollektivtrafikplan 2050”
Flera illustrerade personer i olika färger.

Nyfiken på att bli utbildare?

Representanter från Funktionsrätt Stockholms län har genomfört många insiktsutbildningar på uppdrag av Region Stockholms förvaltningar. Nu behöver vi bli flera som utbildar! Temakvällen ”Nyfiken på att bli utbildare” vänder sig till dig som tycker om att prata inför publik, brinner för intressepolitiska frågor och vill vara med och skapa ett samhälle där alla kan delta! Syftet med insiktsutbildningar är att deltagarna från regionens förvaltningar ska ges kunskap och möjlighet att förstå hur det är att leva med funktionsnedsättning.

Fortsätt läsa ”Nyfiken på att bli utbildare?”
Vita blommor och texten Kanslistängning

Sommarstängt på kansliet

Från den 5 juli till och med den 6 augusti är kansliet sommarstängt. Kanslimejlen kommer att kollas då och då under perioden, men telefonväxeln är stängd och vi kommer inte att posta mycket här på hemsidan. Däremot kommer vi att publicera en hel del tips på Facebook och Instagram, följ oss gärna där!

Om du är nyfiken på vad som kommer att hända under hösten kan du kika på vår seminarielista!

Glad sommar önskar vi på kansliet!

sTOCKHOLMSVY OCH TEXTEN fUNKTIONSRÄTTSKONSEKVENSBESKRIVNING, fkb

Häng med på FKB – save the dates!

Vårt temaår med funktionsrättkonsekvensbeskrivning fortsätter i höst. Vi rivstartar med två föreläsningar som handlar om hur en kan lyckas med förändringsarbete och i oktober håller vi en sista genomgång av FKB-verktyget. Den tredje december öppnar vi återigen ”Vakna med FKB”-studion och bjuder in gäster till ett spännande frukostmöte. Notera datumen redan nu, inbjudningarna kommer senare.

Fortsätt läsa ”Häng med på FKB – save the dates!”
Ett pendeltåg vid plattformen på södra station

Reseförbud blir resultatet av utebliven samverkan!

Funktionsrätt Stockholms län har med anledning av Trafiknämndens beslut om indragna pendeltågsvärdar gjort en skrivelse tillsammans med Synskadades Riksförbund SRF Stockholm Gotland och DHR Stockholms läns distrikt. Beslutets konsekvenser leder till oöverstigliga hinder i resandet för personer med funktionsnedsättning.

Skrivelse till trafiknämnden, 2021-06-30
Debattartikel: Bruten samverkan med anledning av beslut om slopade tågvärdar, 2021-06-30