Telefonskärm med bank-id

Boka vaccinationer utan bank-ID?

På årets första samverkansmöte med Stockholms läns sjukvårdsområde, SLSO, diskuterade vi bland annat frågor som handlade om vaccinationsrutiner och hur information om vaccinering ska ske. Vi betonade vikten av att de som inte använder digitala tjänster eller inte har Bank-ID måste kunna boka på andra sätt. Det ska finnas olika sätt att boka sina vaccinationer meddelade SLSO.

Färdtjänstbil

Fler kan ansöka om rullstolstaxi

Nu kan även du som har fått bidrag till elmoped eller elrullstol utanför Region Stockholm ansöka om rullstolstaxi här i Region Stockholm. Uppdaterade riktlinjer för färdtjänsthandläggare i Region Stockholm har tagits fram och Funktionsrätt Stockholms län har framfört synpunkter i samverkan med Trafikförvaltningen. Vi föreslog en ändring när det gäller villkor i ansökan för att få resa med rullstolstaxi och ta med elrullstol eller elmoped. Villkoret gällde att bidrag för det förskrivna hjälpmedlet skulle utgått från Region Stockholm. Skälet var att ett intyg skulle ligga till grund för en objektiv bedömning. Funktionsrätt Stockholms län argumenterade för att personer som är inflyttade till Region Stockholm och som fått sitt hjälpmedel efter behovsprövning i en annan region utesluts från att kunna ansöka och få tillstånd för rullstolstaxi. Efter vår skrivelse ändrades riktlinjerna så att även bidrag som utgått från andra regioner i Sverige godkänns vid ansökan om rullstolstaxi i Region Stockholm.