Tillgänglighet i SL-trafiken

2018-11-29_SL.png
Peter Wätterljung och Ditte Kahlström Jansson talade om tillgänglighet i SL-trafiken.

En duo i tillgänglighet var på plats den 29 november på seminariet ”Vad gör SL för tillgängligheten?” Ditte Kahlström Jansson, Utvecklingsstrateg tillgänglighet på Trafikförvaltningen, informerade om den fysiska tillgängligheten i kollektivtrafiken. Peter Wätterljung, Strokeföreningen och ledamot i samverkansrådet med Trafikförvaltningen, berättade om hur det är att resa med kognitiv funktionsnedsättning. Läs mer här!

Seminarier 2019

Nu är vi i full färd med planeringen inför vårens seminarier. Inbjudan kommer senare, men boka in tiderna nedan redan nu!

Digitalisering går som en röd tråd genom samhället och påverkar oss alla på ett eller annat sätt. För en del är det en frihet, för andra innebär det bara krångel. Under våren kommer vi att köra igång ett projekt där vi tillsammans tar itu med denna stora fråga, med målet att skapa ett underlag för föreningarna och samverkansråden att utgå ifrån i det fortsatta arbetet med digitaliseringen. Mötestiderna hittar du här!

Lika Färdtjänst för alla!

Stockholms läns landsting måste sluta att ställa grupper mot grupper och istället låta personer resa efter behov. Funktionsrätt Stockholms län har tillsammans med Synskadades Riksförbund Stockholms och Gotlands län skrivit ett inlägg i den pågående Färdtjänstdebatten om beslutet att begränsa antalet resor. Läs debattartikeln här (nytt fönster).

DHR:s debattartikel kan du läsa här (nytt fönster)

Fredrik Walléns svar på DHR:s artikel kan du läsa här (nytt fönster)