Utvidga reformen om utökade sjukresor

Utvidga reformen om utökade sjukresor att innefatta riskgrupperna omgående.

Region Stockholm har en förstärkt ledning och organisation för den aktuella situationen med coronapandemin; Regional särskild sjukvårdsledning (RSSL). Funktionsrätt Stockholms län sände i maj 2020 en skrivelse till Regional särskild sjukvårdsledning. Syftet med skrivelsen var att vi vill säkerställa behovet av säker transport till vårdbesök för riskgrupperna nu. Mer om skrivelsen

Våra representanter: Majbritt Lind

Majbritt Lind

Veckans Funktionsrättsbärare är Maj-Britt Lind från Funktionsrätt Stockholms läns styrelse.
Varför har du engagerat dig?
Jag har utbildat personal inom socialomsorg, barnomsorg och specialpedagogik i mitt yrkesverksamma liv.
Vad har du för tips till andra som vill engagera sig?
Jag engagerade mig, inom FUB, när min dotter med Downs syndrom började skolan. Kände att jag måste ligga” steget före.” Min dotter föddes 1969, så idag är hon 51 år.

Engagera dig – du lär dig så mycket och du kan påverka.

Corona och ökad diskriminering

Jordglob

Enligt Världshälsoorganisationen slår Coronakrisen extra hårt mot minoritetsgrupper. Flera intresseorganisationer varnar för ökad diskriminering, på grund av coronapandemin. Till exempel har personer med funktionsvariationer nekats akut vård i vissa länder. I andra länder genomför politiker diskriminerande lagar, som inte har med coronapandemin att göra, men som är lättare att komma undan med under krisen, när undantagslagar råder.

Europaportalens artikel om corona och diskriminering

Våra representanter: Lennart Håwestam

Lennart Håwestam håller upp en skylt med texten Jag hjärta rätt vård i rätt tid

Lennart Håwestam är 2:a vice ordförande i Funktionsrätt Stockholms län. Lennart är 73 år, gift och har fyra barn och en liten hund. Lennart är psykolog till yrket och han gick igenom en stroke 1997.

”Jag har hela mitt vuxna liv varit engagerad i styrelsearbete både inom politik, näringsliv, offentlig förvaltning och ideella sektorn. För mig var det naturligt att efter min stroke engagera mig inom funktionshindersrörelsen då jag vill vara med och utveckla och förbättra” berättar han för Funktionsrätt Stockholms län.