Flera personer i digitalt möte. De räcker upp sina händer som en vinkning.

Årets första FKB-workshop

Uppslutningen var stor på gårdagens workshop där vi gemensamt arbetade med att utforma och fylla vårt nya verktyg FKB – funktionsrättskonsekvensbeskrivning – med innehåll. En FKB har som syfte att hjälpa beslutsfattare att göra rätt från början och säkerställa funktionsrättigheter i alla beslutsprocesser. Stockholm ska vara ett samhälle för alla!

Under denna första workshop började vi att diskutera hur FKB kan appliceras inom vården och kollektivtrafiken. Under våren kommer vi fortsätta med arbetet, så håll ögonen öppna efter inbjudan, som kommer snart, och boka redan nu in den 1 och 18 mars kl. 18-19!

En röd buss och en blåbuss

Bussar ersätter avstängd Saltsjöbana

I vår och fram till vintern 2022 kommer Saltsjöbanan vara avstängd och ersättas med busstrafik. Stationerna Fisksätra och Tattby kommer att göras om till mötesstationer med dubbelspår så att trafiken underlättas. Det kommer också att innebära ökad turtäthet. Tunnelbanevagnar byggs om för att kunna användas på Saltsjöbanan. Detaljplanerna för stationerna ska göras under våren. Även renovering av Danviksbron är inplanerad.

Mer om Saltsjöbanan under 2021

En karta över en sjukhusinteriör.

Pilotprojektet ”Lätt att hitta rätt”

Bakgrunden till projektet är att Locum fick signaler om att det upplevdes som svårt att hitta på sjukhusen i Region Stockholm. ”Lätt att hitta rätt” är ett projekt som ska ta fram ett digitalt vägvisningsverktyg som ska underlätta för patienter, besökare och personal att hitta rätt inne på sjukhusen. Syftet är att minska försenade eller uteblivna läkarbesök, vilka medför stora kostnader för vården och skattebetalarna.

Fortsätt läsa ”Pilotprojektet ”Lätt att hitta rätt””
Vi presenterar FKB för oppositionen

Vi presenterar FKB för oppositionen

Funktionsrätt Stockholms län medverkar på Town Hall Meeting med regionpolitikerna 2 februari. Där kommer vi att göra ett inledande anförande om Funktionsrättigheter. Vi kommer berätta om att vi just nu arbetar med att ta fram ett nytt verktyg som ska säkerställa att mänskliga rättigheter för personer med funktionsvariationer inte kränks: Funktionsrättskonsekvensbeskrivning, som förkortas FKB. Det ska hjälpa regionen att göra rätt från början.

Fortsätt läsa ”Vi presenterar FKB för oppositionen”