Skärpta regler

Skärpta allmänna råd för Stockholms län

Antalet fall av covid-19 ökar kraftigt. Därför har Folkhälsomyndigheten beslutat att skärpa rekommendationerna i Stockholms län. Framför allt handlar det om att undvika fysiska möten, som trängsel. Det är viktigt att komma ihåg att nödvändig närkontakt, som vid exempelvis vårdbesök och medicinska undersökningar, inte omfattas av rådet. Personer med sjukdomssymtom, även lindriga sådana, ska stanna hemma. Om du misstänker att du har covid-19 beställ ett gratis test.

De nya råden för Stockholm

Berit och Johanna vid workshoppens resultattavla

Workshop om Funktionsrättskonsekvensbeskrivning

Funktionsrätt Stockholms län arbetar just nu med att ta fram grunderna till en Funktionsrättskonsekvensbeskrivning, FKB. Tanken är att FKB ska vara ett verktyg som Region Stockholms tjänstepersoner och politiker använder när de ska fatta beslut. Vår utgångspunkt i detta arbete är mänskliga rättigheter, funktionsrättskonventionen och barnrättskonventionen. Vårt mål är att FKB ska få samma genomslag som MKB. Vi vill att beslutsfattare använder FKB för att identifiera, beskriva och analysera konsekvenserna för personer med funktionsvariationer innan besluten fattas. Genom att Region Stockholm använder FKB hjälper de sig själva genom att tänka efter före.

Fortsätt läsa ”Workshop om Funktionsrättskonsekvensbeskrivning”
Christine Bylund

Sammanfattning av ”Samverkande normer/ intersektionalitet”

Föreläsaren Christine Bylund är doktorand i etnologi vid Umeå universitet och undersöker i sin avhandling ”Anakrona livsvillkor – funktionalitet, möjligheter och begär i den föränderliga svenska välfärdsstaten” hur kulturella föreställningar om funktionalitet, sexualitet och familjeliv.

Fortsätt läsa ”Sammanfattning av ”Samverkande normer/ intersektionalitet””

Workshop FKB, vad är det?

Under hösten arbetar Funktionsrätt Stockholms län med att ta fram grunderna till en Funktionsrättskonsekvensbeskrivning, FKB. Det är ett verktyg som ska säkerställa att funktionsrättigheter inte kränks när Region Stockholms tjänstepersoner och politiker fattar beslut. Nu vi vill ha era synpunkter! Låt oss slå våra kloka huvuden ihop och brainstorma fram FKB tillsammans.

Fortsätt läsa ”Workshop FKB, vad är det?”

Vem är Christine Bylund?

Christine Bylund

Sista föreläsaren i vår föreläsningsserie under hösten är Christine Bylund. Christine är doktorand i etnologi vid Ubemjen universitähta (Umeå universitet) och forskar om funktionalitet, makt, sexualitet och relationer. Hon har också varit verksam som utredare och metodutvecklare på STIL och undersökt livsvillkoren för de som fått nedragningar av stöd och serviceinsatser enligt LSS. Välkommen att anmäla dig!

Kurser med Ädelfors folkhögskola

Ädelfors folkhögskola bjuder in Funktionsrätt Stockholms läns medlemsföreningar på webbinarium:

Inbjudan till medlemsföreningarna i Funktionsrätt Stockholms län: webbinarium den 19 oktober kl. 18.00. Anmäl dig här!

Under webbinariet informerar vi om Ädelfors folkhögskolas möjligheter till kortkurser för deltagare med funktionsnedsättning. Kursernas program anpassar vi tillsammans med varje organisation utifrån behov, önskemål, deltagarnas funktionsnedsättning och SPSM:s riktlinjer. Som folkhögskola kan Ädelfors ansöka om internat- och resebidrag från Specialpedagogiska skolmyndigheten.
Välkomna till webbinariet!

Fortsätt läsa ”Kurser med Ädelfors folkhögskola”

Vem är Annika Jyrwall Åkerberg?

Annika Jyrwall Åkerberg

Annika Jyrwall Åkerberg är författare, konsult och ledande jurist med fokus på människor med funktionsnedsättning. Hon har mottagit Svenska FN-förbundets pris för mänskliga rättigheter. Hon föreläser den 5 oktober för våra medlemmar om koncepten Rättighetsbärare (vi medborgare) och Skyldighetsbärare (beslutsfattare), och hur vi kan agera i vår roll som rättighetsbärare. Teori och praktik varvas i denna föreläsning. Välkommen att anmäla dig!