Tips: invånarenkät om primärvård

en läkare

Region Stockholm informerar om sin invånarenkät om primärvård:

Region Stockholm satsar på att stärka länets primärvård. Det övergripande målet till år 2025 är en tillgänglig och nära vård för en jämlik och förbättrad hälsa hos invånarna.

Du som är invånare i Stockholms län omfattas av detta mål, och med hjälp av enkäten vill vi samla in dina tankar och synpunkter om primärvården och hur den ska utvecklas. Särskilt frågar vi om tillgänglighet, kontinuitet, delaktighet och digitalisering. Att besvara enkäten tar ca 5-10 minuter och sker anonymt. Enkäten finns tillgänglig under perioden 7-31 oktober 2019. Tack för er medverkan!

Mer information på sll.se

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!