Färre sommarjobb hos Region Stockholm

sommarjobb

På grund av coronavirusets spridning har Region Stockholm beslutat om att minska antal sommarjobb. Det är främst sommarjobb inom hälso- och sjukvården som försvinner.

Du som har sökt får besked allra senast den 31 maj.

Mer om sommarjobb på Regionens hemsida

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!