Riskgrupper kan få ersättning

mask
Visste du att Regeringen har beslutat att personer som tillhör en riskgrupp för covid-19 kan få ersättning om de helt eller delvis måste avstå från att arbeta för att undvika smitta. E-tjänsten för att ansöka öppnar den 24 augusti. Hela artikeln på försäkringskassan.se

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!