Skicka in nomineringar och motioner!

Lampor formar siffran och årtalet 2021

Funktionsrätt Stockholms läns årsmöte 2021 hålls den 17 maj. Inför det behöver vi få in motioner samt nomineringar till styrelsen! Nedan den nuvarande styrelsens sammansättning och vilka som är i tur att avgå.

  • Motionerna behöver vi senast den 28 februari.
  • Nomineringar av ledamöter till Funktionsrätt Stockholms läns styrelse behöver vi senast den 15 mars. För att valberedningen ska kunna behandla nomineringen måste den innehålla den nominerade personens namn och kontaktuppgifter, samt en kort motivering.

Skicka via e-post till info@funktionsrattstockholmslan.se eller med vanligt brev till Funktionsrätt Stockholms län, S:t Göransgatan 84, 3 tr, 112 38 Stockholm.

Ordinarie ledamöter: väljs för en period av 2 år

Annika Hässler, ordförande Reumatikerdistriktet i Stockholms län Ett år kvar
Inge-Britt Lundin, 1:a vice ordförande Storstockholms Diabetesförening (SSDF) I tur att avgå
Lennart Håwestam, 2:e vice ordförande RSMH Stockholm Gotland I tur att avgå
Kristina Törnblom Neuroförbundet Ett år kvar
Maj-Britt Lind Länsförbundet FUB i Stockholms län Ett år kvar
Judith Berntsson Astma- och allergiregion Stockholm Gotland Ett år kvar
Bernd Priemer Hörselskadades distrikt i Stockholms län I tur att avgå

Ersättare: väljs för en period av 1 år

Anita Örum Förbundet Sveriges Dövblinda Stockholm Gotland I tur att avgå
Eva Flygare Wallén Länsförbundet FUB i Stockholms län I tur att avgå
Christina Fjellström Länsföreningen HjärtLung Stockholm I tur att avgå

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!