Välkommen tillbaka!

Två konstnärligt fyllda kaffemuggar.

Nu är kansliet öppet igen! Vi hoppas helgerna varit bra och att du har hunnit vila upp dig inför nästa termin, för nu kör vi igång igen!

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!