Program

Program

Program och policyer producerade av Funktionsrätt Stockholms län. Broschyrerna är pdf-filer (om inget annat anges) och öppnas i nytt fönster.

Om Funktionsrätt Stockholms län

Verksamhetsberättelse 2021 (pdf)
Verksamhetsberättelse 2021 (film) – filmen är 5 minuter lång och textad.

Stadgar och arbetsordning 2021-05-17

Funktionsrätt Stockholms läns fempunktsprogram
Lättläst – fempunktsprogrammet

Presentation av medlemsföreningarna – du hittar även medlemsföreningarna som webbsida här.

Delaktighetsprogrammet 2017

FKB-handboken

FKB-handbok – vår handbok om Funktionsrättskonsekvensbeskrivning, FKB. Du kan även läsa FKB-handboken som webbsida här.

Digitalisering

Vi revolutionerar digitaliseringen!

Hälso- och sjukvård

Hälso- och sjukvård för alla 2021

Trafik

Kollektivtrafik för alla 2021

Arbetsmarknad

Arbetsmarknadspolicy 2016

En hjälp på vägen till arbete