Styrelsen

Styrelsen

Funktionsrätt Stockholms läns styrelse består av tio ledamöter, varav sju är ordinarie och tre är ersättare. Presidiet består av vår ordförande, våra första och andra vice ordföranden, samt (för närvarande) en adjungerad ordinarie styrelseledamot. Styrelsen utses på årsmötet.

Kontakt sker via e-postadresserna nedan, eller via kansliet.

Annika Hässler
Ordförande: Annika Hässler,
Reumatikerdistriktet i Stockholms län
Inge-Britt Lundin
1:a vice ordförande: Inge-Britt Lundin,
Storstockholms Diabetesförening
Lennart Håwestam
2:a vice ordförande: Lennart Håwestam,
STROKE-Föreningen i Stockholms län
Kristina Törnblom
Adjungerad till presidiet: Kristina Törnblom,
Neuro Stockholms län
Maj-Britt Lind
Ordinarie ledamot: Maj-Britt Lind, Länsförbundet FUB i Stockholms län
Judith Berntsson
Ordinarie ledamot: Judith Berntsson, Astma- och allergiregion Stockholm Gotland
Bernd Priemer
Ordinarie ledamot: Bernd Priemer, Hörselskadades distrikt i Stockholms län
Eva Flygare Wallén
Ersättare: Eva Flygare Wallén, Länsförbundet FUB i Stockholms län

Rolf Eriksson
Ersättare: Rolf Eriksson, Förbundet Sveriges Dövblinda Stockholm Gotland
Christina Glasberg
Ersättare: Christina Glasberg, Dyslexiförbundet Stockholms län