Bokningar i Åttiotvåan

Under våren har våra samlingslokaler Åttiotvåan varit väldigt välbokade. Det är roligt att det händer så mycket, men det blir extra viktigt att vi alla kommer ihåg att avboka lokalen, om man av någon anledning måste ställa in, så att andra kan få använda lokalen istället! Kontakta oss så fort ni vet att ett tillfälle ni har bokat in i Åttiotvåan har blivit inställt! Vid för sen avbokning, eller om avbokningen helt uteblir, kan man bli skyldig att betala lokalhyran. Avboka via mejl på info@funktionsrattstockholmslan.se eller tfn 08-651 25 10.

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!