Är du den testperson Inera söker?

Inera, som sedan årsskiftet tagit över 1177:s uppdrag, söker nu personer som kan vara med och testa och förbättra deras webbplattform för Vårdguiden. Testerna kommer att pågå med varierad intensitet. I första hand gäller det intervjuer och användartester. De testpersoner som söks i detta skede är personer med:

  • hörselnedsättning,
  • motoriska nedsättningar/rörelsehinder,
  • dyslexi,
  • kognitiva nedsättningar.

Rekrytering kommer att ske fortlöpande. Vill du veta mer eller anmäla dig, hör av dig till Britt-Marie Olsson på HSO:s kansli: britt-marie.olsson@funktionsrattstockholmslan.se. Arvode utbetalas enligt samverkansmodellen.