HSO på Tillgänglighetsdagarna

Talaren Hector Minto står mitt på scenen med texttolkning på en skärm ena sidan och en teckentolk på den andra.
Hector Minto, från Microsoft, talade om inkluderande designprinciper.

Den 17-18 april hölls Funkas Tillgänglighetsdagar, där delar av HSO:s kansli var på plats för att lära oss mer om bland annat det nya webbtillgänglighetsdirektivet. Direktivet träder i kraft den 23 september och kommer att gälla för all offentlig sektor i EU-länderna. De nya reglerna ökar kraven på tillgänglighet för digitala tjänster, till exempel ska pdf-filer vara tillgängliga och videoklipp ska syntolkas. Vi hoppas kunna hålla ett seminarium om detta till hösten!

Andra intressanta ämnen som togs upp var den nya uppdateringen av guidelinjerna för webbtillgänglighet, WCAG 2.1, och universell design.

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!