Vårmingel på HSO

Fulldukat buffébord med flera olika maträtter framställda

Många medlemsföreningar har visat intresse för att lära sig mer om både HSO och den övriga HSO-familjen. Flera föreningar har ju som bekant gemensamma frågor, och då kan det finnas många fördelar med att utbyta kunskaper i olika nätverk. Naturligtvis vill vi kunna erbjuda en plats för våra föreningsrepresentanter att lära känna varandra och bli starkare i samverkan! Av den anledningen bjöd vi den 26 april in till vårmingel i våra lokaler ÅttiotvåAn. 

Sanna Frost och Annika Hässler
HSO:s nya verksamhetschef Sanna Frost presenterades av vår ordförande Annika Hässler.

Efter en kort inledning av vår första vice ordförande Inge-Britt Lundin tog ordförande Annika Hässler över och förklarade mingelbuffén öppnad. Uppslutningen var hög och det blev många roliga möten och diskussioner. Vi hoppas att många nya kontakter nu har knutits föreningarna emellan!

Personer som samtalar i olika smågrupper
Minglande i full fart!

Vår förhoppning är att även i fortsättningen kunna erbjuda regelbundna chanser till ökat samarbete och kunskapsdelning föreningarna emellan. Stort tack till alla som var med och bidrog till en trevlig kväll!

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!