Nya priser för att hyra lokal

möteslokalen ÅttiotvåAn

Som bekant har våra medlemsföreningar möjlighet att hyra våra tillgängliga lokaler för årsmöten, seminarier med mera.

Presidiet har nu beslutat om ny lokalhyra. Att hyra rum (det stora såväl som ett litet) i lokalen ÅttiotvåAn kostar 850 kr. Det är fortfarande möjligt att boka alla rum samtidigt (1, 2 och 3), men det kommer att kosta lite mer att göra det; 1200 kr blir den nya avgiften.

Om du har frågor om ändringen eller om dina bokningar så kontakta oss på info@funktionsrattstockholmslan.se

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!