Offentlig sektor om digital tillgänglighet

2019-09-19_1000.jpg
Andreas Richter (PTS), Annika Hässler, Jan Bergdhal (DIGG) och Arvid Lindén (MFD).

Den 19 september arrangerade Funktionsrätt Stockholms län det femte seminariet i serien ”Vi revolutionerar digitaliseringen”. Fyra myndigheter var inbjudna, men tyvärr lämnade eHälsomyndigheten återbud på grund av sjukdom. På plats fanns Post- och telestyrelsen (PTS), Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) och Myndigheten för delaktighet (MFD). Varje myndighet fick presentera sitt arbete med tillgänglig digitalisering. Myndigheterna samarbetar även och kompletterar varandra kring frågorna.

Post- och telestyrelsens vision är att ”alla i Sverige ska ha tillgång till bra telefoni, bredband och post”. För att uppnå det målet arbetar myndigheten med att främja och vägleda myndigheter, företag och enskilda kring tillgänglighet. Det gör de bland annat genom att dela ut pengar till utbildningsprojekt och att ha en årlig innovationstävling. Temat för året är ”Från utanför till internet”. Post- och telestyrelsen har också utvecklat checklistor för digital tillgänglighet: PTS checklistor.

Myndigheten för digital tillgänglighet startades för ett år sedan, med uppdraget att se till att Lagen om tillgänglig offentlig service (DOS-lagen) följs. Det gör de genom att stötta offentliga aktörer och utöva tillsyn över dem. Offentliga aktörer ska redovisa vilka brister i tillgänglighet deras webbplatser har. Bristerna ska redovisas utifrån olika funktionsnedsättningar, så att allmänheten kan gå in och läsa på vilket sätt webbplatsen är otillgänglig. Under 2019 och 2020 kommer Myndigheten för digital tillgänglighet att genomföra 275 förenklade kontroller av webbplatser och 25 fördjupade. Användare kan också anmäla otillgängliga webbplatser till Myndigheten för digital tillgänglighet, som kan använda anmälningarna som underlag för tillsyn.

Myndigheten för delaktighet var sist ut att presentera hur de arbetar med digital tillgänglighet. Deras uppgift är att sprida kunskap till kommuner, regioner och andra myndigheter. Det innebär bland annat följa upp hur det går för offentliga aktörer. Myndigheten för delaktighet har en webbpanel med 2500 personer med funktionsvariation, som deltar i tillgänglighetsarbetet.

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!