Välkommen på ordförandestämma!

mikrofon framför folksamlingIkväll är det dags för ordförandestämma, vi välkomnar alla ordförande och ersättare till ÅttiotvåAn på St Göransgatan 82A. Stämman ska bland annat besluta om Järvaveckan 2020 och rambudgeten.

Dagordningen kan du läsa här!

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!