Glöm inte nominera till samverkansråd!

På ordförandestämman den 25 november håller vi fyllnadsval för de ledamöter som avgått under året. Vi behöver nomineringar senast den 16 oktober! Vi söker även patientrepresentanter till Stockholms läns läkemedelskommitté.
All nomineringsinformation hittar du här!