Glöm inte nominera till samverkansråd!

På ordförandestämman den 25 november håller vi fyllnadsval för de ledamöter som avgått under året. Vi behöver nomineringar senast den 16 oktober! Vi söker även patientrepresentanter till Stockholms läns läkemedelskommitté.
All nomineringsinformation hittar du här!

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!