Tips: frukostmöte om tillgänglig kollektivtrafik

Myndigheten för delaktighets logga

Onsdagen den 16 oktober klockan 8.30–9.30 håller Myndigheten för delaktighet ett frukostmöte om hur de kan förbättra sittarbete med tillgänglig kollektivtrafik!

Mötet är kostnadsfritt och sista anmälningsdag är kl.19 den 14 oktober. Seminariet kommer även att webbsändas.

Läs mer info om mötet på mdf.se

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!