Nytt från ordförandestämman!

Anita Örum
Anita Örum, Funktionsrätt Stockholms läns styrelse. I bakgrunden skymtar några av stämmans andra deltagare.

Den 30 september var det åter dags för ordförandestämma i ÅttiotvåAn. Efter att ordförande Annika Hässler öppnat mötet lämnades ordet över till Sofia Ernestam, verksamhetschef på Akademiskt specialistcentrum, SLSO. Sofia berättade om specialistcentrums arbete med specialiserad öppenvård för diabetes, Parkinson och MS, reumatologi och övervikt.

Annika Hässler och Sofia Ernestam
Funktionsrätt Stockholms läns ordförande Annika Hässler (till vänster) tillsammans med kvällens gästtalare Sofia Ernestam, Akademiskt specialistcentrum.

Efter presentationen var det dags för ett par beslutspunkter. Stämman fastställde styrelsens förslag på rambudget för 2020. De beslutade även att godkänna förslaget att Funktionsrätt Stockholms län även nästa år står för tältkostnaderna på Järvaveckan.

Kansliets biträdande verksamhetschef Karin Aronsson gick igenom Region Stockholms organisation och efter några korta rapporter från verksamheten avslutades stämman för denna gång.

Nästa ordförande håller vi den 25 november, kl. 17.30-20.00.

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!