Funktionsrätt Stockholms län söker intressepolitisk handläggare

Uppdatering: tjänsten är nu tillsatt. Stort tack till alla som visat intresse!

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!