Annika Hässler i intervju om FMV

Annika Hässler
Vårdgivarguiden har i dagarna publicerat en intervju med vår ordförande Annika Hässler. Fokus ligger på hennes insats som representant i Patient- och närståenderådet inom FVM, Framtidens vårdinformationsmiljö – en av de många grupper där Funktionsrätt Stockholms läns representanter är med och påverkar!

Läs intervjun på Vårdgivarguiden.se!

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!