Annika Hässler i intervju om FMV

Annika Hässler
Vårdgivarguiden har i dagarna publicerat en intervju med vår ordförande Annika Hässler. Fokus ligger på hennes insats som representant i Patient- och närståenderådet inom FVM, Framtidens vårdinformationsmiljö – en av de många grupper där Funktionsrätt Stockholms läns representanter är med och påverkar!

Läs intervjun på Vårdgivarguiden.se!