Väderskydd med vågigt tak

Väderskydd för Region Stockholm

Funktionsrätt Stockholms län har varit med och haft synpunkter på tävlingsbidragen till Region Stockholms nya väderskydd. Firman Krook och Tjäder vann med bidraget ”Dag och Natt”. Väderskyddet kommer att bli ett signum för Region Stockholm då detta väderskydd är unikt. Väderskyddet ska ge en ”förväntan på resan” och är ett konstverk i sig enligt vinnarna.

Fortsätt läsa ”Väderskydd för Region Stockholm”

Hållbarhet och funktionsrättigheter

På årets sista samverkansråd med Regionstyrelsens politiker diskuterades Region Stockholms arbete med hållbarhetsfrågor. Just nu jobbar regionen med att ta fram en ny policy med tillhörande strategi. Hållbarhetschefen Charlotta Brask berättade om hur långt regionen har kommit med arbetet. Policyn och strategin ska uppnå mål inom de tre olika områdena social hållbarhet, miljömässig hållbarhet och ekonomisk hållbarhet.

Fortsätt läsa ”Hållbarhet och funktionsrättigheter”
FVM gör tummen upp för FKB

FKB presenteras för FVM!

Funktionsrätt Stockholms län har introducerat begreppet FKB, Funktionsrättskonsekvensbeskrivning, i denna samverkan. Vi har regelbundna möten med FVM, Framtidens vårdinformationsmiljö, där vi får träffa de som designar och utformar de digitala tjänsterna som Regions Stockholms innevånare använder i sin kontakt med sjukvården. Vi har en kontinuerlig dialog med FVM med 4 möten per år. Samverkan sker digitalt under 2020 enligt Folkhälsomyndighetens riktlinjer.

Fortsätt läsa ”FKB presenteras för FVM!”
Funktionsrättskonsekvensbeskrivning

FKB-info i Trafikverkets resursgrupp!

Trafikverket är intresserade av FKB, Funktionsrättskonsekvensbeskrivning. På det senaste mötet blev Funktionsrätt Stockholms län inbjudna att presentera FKB, som verktyg till Trafikverkets Resursguppsmöte i januari. Vi vill att detta verktyg ska hjälpa regionens beslutsfattare att göra rätt från början, så vi samskapa ett samhälle tillgängligt för alla.

Fortsätt läsa ”FKB-info i Trafikverkets resursgrupp!”