På en datorskärm syns en läkare knappa på sin mobiltelefon.

Vad tycker ni om videomöten i vården?

När den regionala vårdens tjänster digitaliseras är det viktigt att ha med användarnas synpunkter. Inom ramarna för EFS-projektet ”Digital kompetens” har SLSO satt ihop en referensgrupp för digitalisering där vi finns med. I referensgruppen informerade SLSO om att Alltid Öppet-appen ska anpassas med följande möjligheter:

Fortsätt läsa ”Vad tycker ni om videomöten i vården?”
Ett pendeltåg vid plattformen på södra station

Reseförbud blir resultatet av utebliven samverkan!

Funktionsrätt Stockholms län har med anledning av Trafiknämndens beslut om indragna pendeltågsvärdar gjort en skrivelse tillsammans med Synskadades Riksförbund SRF Stockholm Gotland och DHR Stockholms läns distrikt. Beslutets konsekvenser leder till oöverstigliga hinder i resandet för personer med funktionsnedsättning.

Skrivelse till trafiknämnden, 2021-06-30
Debattartikel: Bruten samverkan med anledning av beslut om slopade tågvärdar, 2021-06-30

Flera personer i digitalt möte

Uppdatering av intressepolitiska program

Under förra veckan hade vi två digitala workshops med våra nätverksgrupper. Mötena handlade om att uppdatera två av Funktionsrätt Stockholms läns intressepolitiska program: ”Trafik för alla” och ”Hälso- och sjukvård för alla”. Under workshopstillfällena fick deltagarna tycka till och diskutera vad vi vill att programmet ska innehålla. Det är en öppen demokratisk process att arbeta fram innehållet tillsammans.

Fortsätt läsa ”Uppdatering av intressepolitiska program”
Flera olika hjälpmedel och texten "Effekterna av hjälpmedelsbeslutet ses över"

Politikerna har lyssnat – hjälpmedelsbeslutet ses över!

Hösten 2020 beslutade Region Stockholm att flera hjälpmedel skulle börja kosta pengar och att brukaren själv måste köpa andra hjälpmedel. Dessutom beslutade regionen att ta bort högkostnadsskyddet för hjälpmedel. Funktionsrättsrörelsen har arbetat brett för att stoppa beslutet. Tillsammans med SRF Stockholm Gotland och DHR Stockholms läns distrikt skrev vi en skrivelse till Hälso- och sjukvårdsnämndens politiker.

Fortsätt läsa ”Politikerna har lyssnat – hjälpmedelsbeslutet ses över!”