Var är funktionsrättsperspektivet?

Läs Funktionsrätt Sveriges kommentar till att regeringen höjer bostadstillägget för ålderspensionärer, men utelämnar personer som lever på sjukersättning.

Läs pressmeddelandet här!

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!